rssheader

21/09/2021

Người từ vùng dịch về Hải Dương đặc biệt phải lưu ý điều này

Ngọc Ánh - 01/06/2021, 20:21 GMT+07 | Giáo dục pháp luật

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch, quản lý chặt chẽ những người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến, về tỉnh Hải Dương.

Cụ thể: những người từ các khu vực đang thực hiện cách ly, phong tỏa hay đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ vì lý do nào đó về tỉnh Hải Dương: phải thực hiện cách ly tập trung (như F1) và phải chịu toàn bộ chi phí cách ly tập trung;  

Những người đi từ tỉnh, thành phố có dịch (nhưng không cư trú, làm việc trong các khu vực đang bị cách ly, phong tỏa hay giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020) đến, về Hải Dương: phải thực hiện cách ly nghiêm ngặt tại nhà (như F2).

Những trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, vận chuyển hàng hóa…phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định và theo chỉ đạo của Tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành liên quan thực hiện quản lý nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19 gắn với các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, lễ hội liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng theo quy định và chỉ đạo của tỉnh.

Tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu cần tăng cường quản lý, nắm bắt thông tin, rà soát kỹ các hoạt động sinh hoạt tôn giáo của các tổ chức chưa được nhà nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động và các hoạt động tín ngưỡng tư gia tập trung, tự phát…để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ lây lan dịch bệnh từ các hoạt động này.

Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy tổ chức họp, phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phụ trách địa bàn cùng với Ban chỉ đạo cấp xã thực hiện các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt những người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến, về tỉnh Hải Dương và các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.

Tăng cường tuyên truyền đi đôi với kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch liên quan đến các hoạt động trên. Chịu trách nhiệm nếu để xẩy ra dịch bệnh do yếu tố chủ quan, thiếu kiểm soát.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm