rssheader

16/01/2021

Chủ tịch UBND xã có thẩm quyền xử phạt trong hoạt động xuất bản báo chí

M.Thư - 01/12/2020, 13:51 GMT+07 | Giáo dục pháp luật
Ảnh minh họa. IT Ảnh minh họa. IT

Ngày 7/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 119/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản. Nghị định này gồm 5 chương, 44 Điều có hiệu lực từ ngày 1/12/2020, thay thế cho Nghị định số 159/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Nghị định 119/2020/NĐ-CP có nhiều điểm mới về hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản và mức xử phạt cũng như thẩm quyền xử phạt.

Đáng chú ý, tại Chương IV của Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính của nhiều cơ quan.

Trong đó, tại Khoản 1, Điều 40 của Nghị định đã quy định chi tiết về thẩm quyền được xử phạt báo chí của Chủ tịch UBND cấp xã. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: Phạt cảnh cáo; Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;  Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm n khoản 3 Điều 3 Nghị định này.

Ngoài thẩm quyền xử phạt báo chí của Chủ tịch UBND cấp xã, các điều, khoản của Chương IV Nghị định này cũng quy định chi tiết về thẩm quyền xử phạt báo chí của Thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Ngoại giao, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Quản lý Thị trường, Công an, Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền xử phạt đến 100 triệu đồng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt đến 200 triệu đồng. Chủ tịch UBND cấp huyện, tỉnh đều có thẩm quyền tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn.

Ngoài ra, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi hành công vụ khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản thì được quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm