Phân công chuẩn bị phiên họp thứ 18 của UBTVQH

GD&TĐ - Để chuẩn bị cho Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 11-14/12/2017), Thủ tướng Chính phủ đã phân công các thành viên Chính phủ chuẩn bị một số tờ trình.
Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2020 tại một số nước.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ