NÓNG 247 | Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo

GD&TĐ - Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo Hội thảo Giáo dục 2021, chủ đề Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới GD&ĐT.
NÓNG 247 | Văn hóa học đường trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo