Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Ninh Bình kiểm tra thực hiện thu chi trong trường học

Lập Phương - 06/09/2018, 10:59 GMT+7 | Giáo dục
ảnh minh họa/internetảnh minh họa/internet

Nội dung kiểm tra là việc thực hiện các khoản thu chi ngoài ngân sách nhà nước cấp (tài trợ, xã hội hóa, thỏa thuận, ...) trong trường học từ 01/8/2017 đến thời điểm thanh tra, kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra là các đơn vị trực thuộc Sở; các cơ sở giáo dục trực thuộc các phòng giáo dục và đào tạo trong toàn tỉnh.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục; yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng báo cáo việc thực hiện các khoản thu chi của đơn vị trong năm học 2017-2018, các khoản đã thu chi (hoặc dự kiến) trong năm học 2018-2019 và thống kê các khoản thu chi (nếu có) để làm việc với Đoàn kiểm tra.

Lưu ý: Các cơ sở giáo dục thuộc phòng GD&ĐT nộp báo cáo việc thực hiện các khoản thu chi của đơn vị về Phòng GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở nộp báo cáo về Sở GDĐT (qua Thanh tra Sở) trước ngày 31/10/2018 để tổng hợp, đánh giá chung.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm