Ninh Bình: Chưa thu học phí năm học 2022-2023 tất cả các cấp học trường công lập

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa ra công văn số 1248 hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong trường học năm học 2022-2023.
Học sinh Ninh Bình bước vào năm học mới
Học sinh Ninh Bình bước vào năm học mới

Đối với các trường công lập:

Trước mắt, các đơn vị tạm thời chưa triển khai thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 đối với tất cả các cấp học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập: Danh mục các khoản thu thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 39;

Nguyên tắc thu: Các khoản thu, mức thu phải thực hiện thỏa thuận giữa nhà trường với cha mẹ học sinh; khoản thu và mức thu khi thực hiện không vượt quá mức tối đa đối với những khoản thu có quy định mức tối đa. Việc thỏa thuận thực hiện bằng văn bản.

Các khoản thu, mức thu phải phù hợp với tình hình thực tế của các cơ sở giáo dục, điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập của cha mẹ học sinh và đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

Khi thực hiện các khoản thu đối với những nội dung được ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ hoặc đã được bố trí từ nguồn kinh phí khác, mức thu phải được giảm trừ sau khi tính toán số kinh phí đã được bố trí trong dự toán của đơn vị.

Tùy theo tình hình, điều kiện thực tế về việc tổ chức các dịch vụ phục vụ và các hoạt động giáo dục cần thiết khác tại mỗi cơ sở giáo dục; căn cứ vào nhu cầu của học sinh, thu nhập của cha mẹ học sinh mà mỗi cơ sở giáo dục cần thống nhất với cha mẹ học sinh về việc lựa chọn các dịch vụ và hoạt động giáo dục khác phù hợp theo nguyên tắc tự nguyện.

Các cơ sở giáo dục không được tự áp đặt đối với học sinh, cha mẹ học sinh về việc sử dụng các dịch vụ phục vụ và tổ chức các hoạt động giáo dục khác khi chưa có sự đồng thuận, thống nhất giữa cơ sở giáo dục và cha mẹ học sinh. Mỗi khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động giáo dục phải xây dựng toán chi cụ thể để làm cơ sở xác định mức thu đối với học sinh.

Về khoản thu tiền cấp văn bằng, chứng chỉ: Giá phôi bằng tốt nghiệp THPT và bản sao từ sổ gốc Bằng tốt nghiệp THPT, phôi Bằng tốt nghiệp THCS và bản sao từ sổ gốc Bằng tốt nghiệp THCS, phôi giấy chứng nhận hoàn thành CT GDPT và phôi chứng chỉ các loại là: 5.000 đồng/chiếc.

Tài trợ của tổ chức, cá nhân Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1405 của Sở GD&ĐT. Các khoản thu khác: Bảo hiểm thân thể cho học sinh là khoản thu tự nguyện, cha mẹ học sinh có quyền lựa chọn các loại hình bảo hiểm vì vậy không được đưa khoản thu này là khoản thu bắt buộc trong nhà trường.

Nhà trường tạo điều kiện và phối hợp với các tổ chức bảo hiểm triển khai thực hiện công tác bảo hiểm cho học sinh, chú trọng công tác tuyên truyền vận động học sinh tự nguyện tham gia, góp phần bảo vệ chăm sóc sức khoẻ học sinh. Khoản thu này do tổ chức bảo hiểm thu.

Bảo hiểm y tế cho học sinh Thực hiện theo Văn bản số 1037 của Liên ngành GD&ĐT - Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình về việc triển khai Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023.

Quần áo đồng phục học sinh thực hiện theo Thông tư số 26 của Bộ GD&ĐT. Căn cứ vào kế hoạch của nhà trường, được cha mẹ học sinh đồng thuận về chủ trương, Hiệu trưởng quyết định việc mặc đồng phục và quy định kiểu dáng, màu sắc, số ngày mặc đồng phục trong tuần. Phụ huynh học sinh hoặc Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức việc may hoặc mua đồng phục cho học sinh theo kế hoạch đã thống nhất với nhà trường.

Học sinh công lập các cấp tỉnh Ninh Bình chưa phải đóng học phí năm học 2022- 2023

Học sinh công lập các cấp tỉnh Ninh Bình chưa phải đóng học phí năm học 2022- 2023

Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập:

Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông ngoài công lập được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và giá các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục (trừ dịch vụ do Nhà nước định giá) bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý, có trách nhiệm công khai, giải trình với người học và xã hội về mức thu học phí và giá các dịch vụ do mình quyết định.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lấy từ nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh (không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh);

Nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh: Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có được từ sự ủng hộ tự nguyện của cha mẹ học sinh và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường được trích từ kinh phí hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp theo khuyến nghị của 4 cuộc họp toàn thể các trưởng ban Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp đầu năm học và nguồn tài trợ hợp pháp khác cho Ban đại diện học sinh trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện; không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ