Những quái vật biển ở vực sâu 4 km

Các nhà nghiên cứu tìm thấy nhiều loài thủy quái hình dáng kỳ lạ ở vực biển phía đông Australia, một số loài chưa từng được phát hiện trước đây.
Những quái vật biển ở vực sâu 4 km
Theo VnExpress