Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2016

Chết vì TNGT được bồi thường bảo hiểm đến 100 triệu, cho phép mua bán chỗ để xe trong khu chung cư, quy định về giấy phép lao động .... là những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4/2016.
Những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4/2016

Chết vì TNGT được bồi thường bảo hiểm đến 100 triệu đồng

Từ ngày 01/04/2016, số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả trong trường hợp có thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Nội dung này được thể hiện tại Thông tư số 22/2016/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/02/2016 quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Số tiền tối đa mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả trong trường hợp có thiệt hại về người do xe cơ giới gây ra là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn (trước đây là 70 triệu đồng/người/vụ).

Với thiệt hại về tài sản, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tối đa 50 triệu đồng/vụ tai nạn do xe mô tô hai bánh, xe gắn máy gây ra (trước đây là 40 triệu đồng/vụ); tối đa 100 triệu đồng/vụ tai nạn do xe ô tô gây ra (trước đây là 70 triệu đồng/vụ).

Cho phép mua bán chỗ để xe trong khu chung cư

Quyền sở hữu và quản lý chỗ để xe ô tô tại chung cư là một trong những nội dung nổi bật tại Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư được ban hành theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016.

Theo đó, cho phép mua bán chỗ để xe ô tô trong khu chung cư được quy định cụ thể tại Điều 8, Thông tư 02/2016/TT-BXD, cụ thể như sau:

Chủ sở hữu nhà chung cư được phép mua chỗ để xe ô tô, chủ đầu tư phải giải quyết bán chỗ để xe ô tô cho mỗi căn hộ và người mua căn hộ có như cầu khi chung cư đủ chỗ xe ô tô.

Trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư giải quyết bán, cho thuê chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ với nhau; trường họp những người mua căn hộ không thỏa thuận được thì chủ đầu tư giải quyết theo phương thức bốc thăm để được mua, thuê chỗ để xe này.

Việc mua bán chỗ để xe ô tô có thể ghi chung trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ hoặc có thể lập thành một hợp đồng riêng. Trường hợp người mua căn hộ không mua chỗ để xe ô tô thì phải ghi rõ trong hợp đồng mua bán căn hộ.

Thông tư 02/2016/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 02/04/2016.

Quy định về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Ngày 3/2/2016 Chính phủ ban hành Nghị định số 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, điều kiện để cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

- Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

- Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

- Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

- Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2016.

Mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung có hiệu lực từ 1/4/2016.

Quyết định quy định cụ thể về nguồn kinh phí mua sắm tập trung; áp dụng cách thức thực hiện mua sắm tập trung; danh mục tài sản mua sắm tập trung; trách nhiệm của đơn vị mua sắm tập trung; lộ trình áp dụng mua sắm tập trung; quản lý, sử dụng nguồn thu, kinh phí tiết kiệm được thông qua mua sắm tập trung; công khai mua sắm tập trung.

Theo nguoiduatin.vn