Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới Quốc hội

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới Quốc hội

Chuẩn bị kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 1.129 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới Quốc hội ảnh 1
Phiên Khai mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII ngày 21/10

Cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao Quốc hội, Chính phủ, chính quyền các cấp đã có nhiều nỗ lực và giải pháp nhằm khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia, mở rộng các quan hệ đối tác chiến lược, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước trong giai đoạn có nhiều khó khăn, thách thức hiện nay.

Nhiều vấn đề cử tri và nhân dân kiến nghị tại kỳ họp thứ năm đã được Chính phủ chỉ đạo các cơ quan nhà nước tiếp thu và giải quyết như triển khai nhiều giải pháp tích cực có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, gia tăng xuất khẩu và thu hút đầu tư nước ngoài, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện từng bước đời sống nhân dân; kịp thời hỗ trợ ngư dân bám biển, bám ngư trường, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đánh giá hoạt động của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, cử tri và nhân dân mong muốn tại kỳ họp thứ sáu, Quốc hội tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước tập trung vào năm nội dung cơ bản về: sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai; sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường; tình hình an toàn giao thông và giao thông vận tải; phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Quan tâm về sửa đổi Hiến pháp, Luật đất đai

Cử tri và nhân dân bày tỏ mong muốn Quốc hội chân thành lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu tối đa những ý kiến hợp lý; những quy định của Hiến pháp năm 1992 và các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp cần được kế thừa; những vấn đề có tính nguyên tắc, thuộc về bản chất của chế độ chính trị và Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục khẳng định.

Đó là, Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.

Về Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nội dung được đông đảo cử tri quan tâm và kiến nghị là vấn đề thu hồi đất. Tán thành cao quy định về thu hồi đất với trường hợp vì mục đích quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, công cộng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến còn băn khoăn đối với mục đích phát triển kinh tế - xã hội. Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có quy định chặt chẽ bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, nhân dân và nhà đầu tư khi thu hồi đất.

Cần cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp, hiệu quả cho nông dân

Cử tri và nhân dân cho rằng, trong 9 tháng năm nay, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có những chuyển biến. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra. Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần có các cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp hơn, hiệu quả hơn cho nông dân như cung cấp giống chất lượng cao, vay vốn hoặc trợ giá mua máy móc nông nghiệp, cung cấp thông tin về giá cả và thị trường để người nông dân có định hướng sản xuất phù hợp và nâng cao giá trị hàng hóa nông sản.

Năm 2014, Quốc hội, Chính phủ cần tập trung kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất và buôn bán phân bón, thuốc thú y, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc giả; hỗ trợ đào tạo nghề hiệu quả hơn cho nông dân; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng như thủy lợi, đường giao thông, điện, nước; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ liên kết tiêu thụ nông sản hàng hoá; hướng sản xuất nông nghiệp tới xuất khẩu. Nhà nước cần có chính sách để người nông dân không bỏ ruộng; triển khai mạnh các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Thời gian qua, đời sống người dân một số địa phương gặp khó khăn do thiên tai, nhất là các tỉnh miền Trung và một số nơi như Cà Mau, Lào Cai. Đặc biệt, các cơn bão số 10, số 11 đổ bộ vào khu vực miền Trung vừa qua đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng, Chính phủ, các bộ ngành và toàn xã hội cần có biện pháp kịp thời, thiết thực, giúp nhân dân, chính quyền các địa phương sớm khắc phục hậu quả sau bão.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm tăng cường công tác bảo vệ rừng, công tác thủy lợi và phòng chống lụt bão; quản lý chặt chẽ và quy định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan trong việc đảm bảo chất lượng công trình và an toàn các hồ chứa nước, đập thủy điện, nhất là ở khu vực miền Trung, tránh tình trạng nhân dân vừa phải chịu bão, lũ vừa phải chịu ảnh hưởng do xả lũ gây úng ngập. Các cơ quan chức năng cần nâng cao năng lực dự báo sớm bão, lũ và các hiện tượng thiên tai khác để kịp thời ứng phó.

Đánh giá cao sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người có công với cách mạng, cử tri và nhân dân cho rằng phong trào Đền ơn đáp nghĩa với những hoạt động thiết thực trên phạm vi cả nước đã phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, trở thành nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều địa phương còn tồn đọng các trường hợp chưa giải quyết chính sách đối với người có công, nhất là lực lượng thanh niên xung phong, người chiến đấu và hoạt động ở vùng có chất độc da cam chưa được giải quyết dứt điểm; một số chế độ chính sách giữa các đối tượng người có công còn bất cập, chưa công bằng.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng về thực hiện chính sách người có công, đặc biệt là thanh niên xung phong trong các thời kỳ cách mạng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam, người tham gia hoạt động bí mật, công tác quy tập hài cốt các liệt sỹ...

Cử tri và nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng về việc thu, chi và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội còn chưa thật chặt chẽ, chưa bảo đảm an toàn quỹ. Tình trạng vi phạm pháp luật về đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp ngoài nhà nước xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc trong dư luận nhưng việc xử lý chưa triệt để, gây thiệt hại lâu dài cho người lao động.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần sớm sửa đổi pháp luật về bảo hiểm xã hội cho phù hợp, tăng cường quản lý nhà nước về việc đóng bảo hiểm xã hội của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động; đổi mới cơ chế thu, chi và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội nhằm bảo đảm quỹ tăng trưởng bền vững; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế

Cử tri và nhân dân hoan nghênh một số kết quả và tiến bộ đạt được gần đây của ngành y tế cũng như việc tham mưu trình Thủ tướng ban hành một số quy hoạch, chiến lược, đề án quan trọng đến 2020 của ngành y tế; tăng cường việc kiểm tra công tác chuyên môn, kịp thời xử lý một số sai phạm của các đơn vị.

Tuy nhiên, cử tri và nhân dân cũng chỉ ra rằng, thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc gây bức xúc trong nhân dân xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của lãnh đạo một số bệnh viện và sự quản lý chưa chặt chẽ của cơ quan chức năng ngành y tế dẫn đến một số vi phạm nghiêm trọng.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, chính quyền các địa phương làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm những vi phạm của từng cơ quan, cá nhân trong từng cấp quản lý; có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn hoạt động của các bệnh viện, cơ sở y tế, quản lý, lưu thông thuốc chữa bệnh, giá thuốc; nâng cao y đức trong các cơ sở khám chữa bệnh. Ngành Y tế cần triển khai quyết liệt hơn các giải pháp giảm quá tải ở các bệnh viện.

Cử tri và nhân dân hoan nghênh Chính phủ, các địa phương đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn có kết quả việc nhập lậu, tiêu thụ gia cầm trái pháp luật, khuyến khích chăn nuôi gia cầm trong nước phát triển.

Tuy nhiên về tổng thể, vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm đang trở thành nỗi lo thường trực của người dân trước tình trạng sử dụng hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc trong bảo quản thực phẩm; tình trạng tiêu thụ sản phẩm thiu thối, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch, bệnh...

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chính quyền các cấp triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, khả thi, hiệu quả; xử lý nghiêm và công bố công khai người vi phạm rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhiều nơi diễn ra ngày càng trầm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng của người dân, cử tri và nhân dân kiến nghị cần làm rõ trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trong việc buông lỏng quản lý về môi trường; tăng mức xử phạt và xử lý nghiêm các cá nhân là lãnh đạo các doanh nghiệp có hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng về môi trường.

Cần quan tâm quy hoạch, quản lý chất lượng các công trình giao thông

Thời gian qua, tình hình ùn tắc và mất trật tự, an toàn giao thông đã từng bước được khắc phục, nhất là trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở hạ tầng giao thông đã từng bước được cải thiện. Cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương có nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng mất trật tự, an toàn giao thông.

Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn là một vấn đề nhức nhối, nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng với số lượng người thương vong lớn. Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là việc quản lý Nhà nước, đặc biệt là ở các địa phương, đối với các doanh nghiệp vận tải và việc đào tạo, sát hạch lái xe còn nhiều vấn đề bất cập; việc kiểm tra, kiểm soát về an toàn giao thông còn chưa chặt chẽ; việc nhồi nhét khách và chở quá tải vẫn diễn ra thường xuyên nhưng xử lý còn hạn chế.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, các bộ, ngành hữu quan và chính quyền các cấp cần quan tâm hơn nữa việc quy hoạch, quản lý chất lượng các công trình giao thông; xử lý nghiêm việc xe quá tải phá hỏng đường; kiểm tra chặt chẽ việc đào tạo và sát hạch lái xe; xử lý nghiêm, kể cả đình chỉ, rút giấy phép các cơ sở vi phạm; xử phạt nghiêm khắc những người cố tình vi phạm luật lệ giao thông; giải quyết dứt điểm tình trạng nhồi nhét khách, chở quá tải và lộn xộn tại nhiều bến xe hiện nay. Đồng thời, cần thống kê, phân loại các công trình giao thông thi công dở dang, ưu tiên vốn để sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm, thật sự cần thiết.

Xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án tham nhũng lớn

Thể hiện sự quan tâm, hoan nghênh việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng thành lập bảy đoàn công tác kiểm tra, giám sát việc thanh tra, khởi tố, điều tra, giám sát, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng phức tạp vừa qua, cử tri và nhân dân hy vọng trong thời gian tới công tác phòng, chống tham nhũng sẽ có những chuyển biến rõ rệt, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI), đáp ứng niềm tin của nhân dân vào quyết tâm phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước.

Cử tri cho rằng, trong thời gian qua, công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng vẫn còn hạn chế. Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm. Việc tự phát hiện và phát hiện qua thanh tra, kiểm tra còn rất hạn chế; vẫn còn tình trạng lạm dụng xử lý kỷ luật hành chính để không khởi tố vụ án, đình chỉ vụ án, bị can, bỏ lọt tội phạm. Cử tri và nhân dân kiến nghị cần đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, điều tra truy tố, xét xử và xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ án tham nhũng lớn đã được phát hiện, đặc biệt là với 10 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp.

Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cử tri, nhân dân kiến nghị Chính phủ có những quy định cụ thể hơn về chính sách và yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí; chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng lãng phí lớn trong đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng như sân vận động, nhà thi đấu, bến cảng, chợ, trung tâm thương mại. Đồng thời, có hình thức bảo vệ và khen thưởng thích đáng hơn đối với những người phát hiện và tố giác các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Cùng với những kiến nghị của cử tri và nhân dân, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, có báo cáo rõ hơn cho Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước về: Kết quả công tác dạy nghề và việc khắc phục những bất cập, hạn chế của công tác đào tạo nghề 2012 - 2013; kết quả 3 năm thực hiện phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi và vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục mầm non; việc thương lái nước ngoài thu mua nông sản mang tính lũng đoạn thị trường gây ra nhiều thiệt hại cho nông dân...

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định việc Thủ tướng chỉ đạo tổng rà soát việc thực hiện chính sách người có công trong cả nước, tập trung cao nhất cho việc giải quyết đúng chính sách người có công cho các đối tượng chưa được hưởng đầy đủ các chính sách người có công hiện hành là một quyết định có ý nghĩa to lớn.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với chức năng giám sát xã hội cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các địa phương thực hiện việc tổng rà soát này, báo cáo kết quả cho Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố và Chính phủ, Quốc hội vào cuối năm 2015.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tích cực tham gia thực hiện chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Quốc hội, đặc biệt là nội dung giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Theo TTXVN

3 điểm yếu người có lông mày rậm

3 điểm yếu người có lông mày rậm

GD&TĐ - Trong nhân tướng học, coi tướng lông mày không còn quá xa lạ. Vậy tướng lông mày rậm ở nam và nữ giới có hé lộ điều gì về tính cách, số phận của họ?