Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo
Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 – 1/8/2010), các địa phương trên cả nước đã tổ chức  nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.
Lào Cai
 Tiết mục văn nghệ ca ngợi 80 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng
 Tiết mục văn nghệ ca ngợi 80 năm Ngày truyền thống
công tác Tuyên giáo của Đảng
Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, Ban Tuyên Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo.

Tại buổi tạo đàm, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 80 năm hoạt động ngành tuyên giáo, trải qua 80 năm dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, ngành Tuyên giáo đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, vào công cuộc xây dựng và bảo vệ  tổ quốc XHCN. Cùng với sự trưởng thành, lớn mạnh của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo Lào Cai đã đồng hành, lớn lên cùng với phong trào cách mạng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lào Cai. Đến nay, tỉnh Lào Cai đã có trên 13.000 người làm công tác tuyên giáo, họ là lực lượng tiên phong đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và địa phương đến với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong buổi tọa đàm, nhiều ý kiến tham luận của các cán bộ đã và đang làm công tác tuyên giáo cùng khẳng định: Công tác tuyên giáo ở Lào Cai năm qua đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Lào Cai. Các ý kiến tham luận cũng đề cập, phân tích sâu sắc về các lĩnh vực trọng yếu của công tác tuyên giáo; nêu bật những thành tựu đáng tự hào của những người làm công tác tuyên giáo Lào Cai. Nhiều tham luận nhấn mạnh những bài học kinh nghiệm quý báu và những vấn đề về nội dung, phương pháp nhằm nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Những người làm tuyên giáo phải đi vào đời sống, bám sát thực tiễn, chủ động nhanh nhạy nắm bắt đầy đủ các nguồn thông tin, tỉnh táo xử lý thông tin, để định hướng thông tin, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đúng vấn đề, các sự kiện quan tâm bằng các thông tin chuẩn xác, có sức thuyết phục cao góp phần tích cực trong việc tạo sự đồng thuận trong Đảng và nhân dân.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao Bằng khen và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tuyên giáo” cho 3 tập thể và 37 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo của địa phương.

Quảng Ninh

Tại TP Hạ Long, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Ðảng.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã ôn lại truyền thống, những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo của Đảng nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêng. 80 năm qua, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của tỉnh không ngừng trưởng thành và lớn mạnh. Các thế hệ cán bộ ngành tuyên giáo của tỉnh có nhiều đóng góp quan trọng  trong công tác giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng của Đảng bộ qua các thời kỳ.

Sau gần 25 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới do Ðảng khởi xướng và lãnh đạo, công tác tuyên giáo đã bám sát thực tiễn, từng bước đưa Nghị quyết, chủ trương của Ðảng vào cuộc sống. Ðặc biệt là thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã được các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới, đồng thời đây cũng là tiền đề khơi dậy niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp CNH, HÐH đất nước.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh
 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy
đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo Quảng Ninh là phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, giữ vững sự thống nhất về chính trị, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Ðảng; kiên trì và sáng tạo trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cách mạng, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng.

Với những thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao kỷ niệm chương cho 60 cá nhân của tỉnh có đóng góp cho sự nghiệp ngành tuyên giáo trong thời gian qua.

Hà Nam

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Nam vừa tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Xuân Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 80 năm qua của ngành Tuyên giáo của Đảng và nêu bật vai trò quan trọng của công tác tuyên giáo qua các giai đoạn cách mạng. Trong hai cuộc kháng chiến, những người chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng - văn hoá của Hà Nam đã luôn đi đầu động viên quân và dân toàn tỉnh anh dũng, kiên cường, chịu đựng gian khổ, kháng chiến vừa kiến quốc, xây dựng và bảo vệ hậu phương, chi viện cho tiền tuyến đánh thắng quân xâm lược.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo toàn quốc, ngành Tuyên giáo Hà Nam luôn phát huy truyền thống và tiếp tục vươn lên trong thời kỳ đổi mới. Những năm qua, công tác tuyên giáo ở Hà Nam đã góp phần quan trọng vào sự phát triển lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh Hà Nam, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và trong xã hội.
Tại buổi lễ, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo tại địa phương đã được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Tuyên giáo”.

 Nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo ảnh 3
Đồng chí Đinh Văn Cương, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
tặng hoa chúc mừng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tuyên giáo tại địa phương

Quảng Trị

Tại Thành phố Đông Hà, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, đồng chí Lê Hữu Phúc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị đã đánh giá cao hiệu quả hoạt động của ngành Tuyên giáo Quảng Trị, góp phần để Quảng Trị được vinh danh là đơn vị Anh hùng LLVTND, biến mảnh đất quê hương từ đau thương và nghèo khó nay từng bước trở thành điểm hẹn giao lưu, hội nhập khu vực và quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Quảng Trị đã trao tặng 39 Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cán bộ và công chức tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cống hiến cho sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng; cùng nhiều Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho cán bộ Tuyên giáo tỉnh Quảng Trị.

Đà Nẵng

Sáng 29/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác tuyên giáo của Đảng và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

80 năm qua, công tác tuyên giáo của Đảng, trải qua các thời kỳ, Đảng ta luôn khẳng định công tác tư tưởng, tuyên giáo là một bộ phận hợp thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động của Đảng nhằm truyền bá có hệ thống chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm gắn với những mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng trong từng thời kỳ cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Quan điểm đó đã được các thế hệ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng phát huy trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã có nhiều cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, dựng xây nước nhà. Đặc biệt, ngay sau khi TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, ngành Tuyên giáo cùng với các cơ quan hợp thành binh chủng làm công tác tuyên giáo đã xác định trọng trách của mình, tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, gắn với các mặt hoạt động của đời sống xã hội, chú trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, kịp thời định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề, sự kiện bức thiết của TP.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong chặng đường 80 năm qua và khẳng định công tác tuyên giáo, tư tưởng đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển của Thành phố, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Đồng chí đề nghị ngành cần phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân xác định đúng những cơ hội và thách thức, tạo dựng niềm tin để có nhận thức đúng và hành động đúng; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp.

Với những thành tích đạt được, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Ban Tuyên giáo Trung ương cũng đã trao tặng Huy chương vì sự nghiệp tuyên giáo của Đảng cho 6 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Đồng Nai

 Dâng hương tại di tích Trung ương Cục Miền Nam
Dâng hương tại di tích Trung ương Cục Miền Nam
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngành Tuyên giáo của 17 tỉnh, thành phía Nam qua các thời kỳ của Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Đình Thành, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã ôn lại lịch sử và truyền thống vẻ vang của Trung ương Cục miền Nam, Ban Tuyên huấn, Đài phát thanh Giải phóng và Thông tấn xã Giải phóng. Đồng chí khẳng định, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo hiện nay của tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành khác sẽ kế thừa, phát huy truyền thống vẻ vang ấy, tự tin, vươn lên thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Tháng 10/1961, Trung ương cục miền Nam đã quyết định chuyển Ban Tuyên huấn của Xứ ủy Nam bộ thành lập Ban Tuyên huấn Trung ương cục miền Nam. Ban Tuyên huấn là cơ quan tham mưu của Trung ương cục có nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo cán bộ tuyên huấn cho cách mạng miền Nam; Đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng thông suốt trong cán bộ, đảng viên và quần chúng; Biến đường lối của Đảng thành sức mạnh đấu tranh của quần chúng; Giúp cấp ủy trong việc xây dựng và lãnh đạo lực lượng chính trị trong cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và quần chúng.

Thực hiện nhiệm vụ trên, TW cục miền Nam đã thành lập trường Nguyễn Ái Quốc miền Nam, liên tục mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo nhiều thế hệ cán bộ cách mạng làm tiền phong, nòng cốt cho phong trào đấu tranh cách mạng trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam. Hình thức công khai của Ban Tuyên huấn là Ban thông tin của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Các cơ quan bên cạnh Ban Tuyên huấn có: Đài phát thanh Giải phóng, Thông tấn xã Giải phóng, nhà in... Vào lúc 18 giờ 30 ngày 1/2/1962, Đài phát thanh Giải phóng đã phát thanh buổi đầu tiên. Tiếng nói đấu tranh của Đài phát thanh Giải phóng ngay trong lòng miền Nam lúc ấy đã làm nức lòng cán bộ và nhân dân cả nước, mang lại niềm tin sâu sắc, vững chắc vào thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ