Nhân sự mới UBND TP Cần Thơ

GD&TĐ - Thủ tướng vừa phê chuẩn kết quả bầu bổ sung, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Nhân sự mới UBND TP Cần Thơ

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ; ông Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; ông Trần Văn Tám, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Vũ Cao Quân, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ để nghỉ hưu theo chế độ; ông Đỗ Minh Kha, nguyên Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ và bà Vũ Thị Cánh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ để nhận nhiệm vụ mới.