Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Người xưa đã đúc kết về vợ như thế nào?

Cử Tạ - 23/07/2017, 14:07 GMT+7 | Xả xì trét

- Khi ta đúng, kẻ nào khen ta, đó là bạn ta

- Khi ta sai, kẻ nào chê ta, đó là thầy ta

- Khi ta sai, kẻ nào khen ta, đó là kẻ thù của ta

- Khi ta đúng, kẻ nào vẫn quả quyết nói ta sai, kẻ đó chỉ có thể là… vợ ta

Thư tịch này được cho là của Thảm Tử, một triết gia nổi tiếng cùng thời với Mạnh Tử.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm