“Người suy tưởng” đang nghĩ gì?

Thoạt nhìn ai cũng nghĩ anh ấy đang nghĩ những điều rất vĩ đại nhưng thật ra ảnh chỉ cần "điều giản dị".
“Người suy tưởng” đang nghĩ gì?
“Người suy tưởng” đang nghĩ gì? ảnh 1
“Người suy tưởng” đang nghĩ gì? ảnh 2
Theo 24h