Người nhiễm HIV tăng cao trong tháng 8

GD&TĐ - Báo cáo công tác y tế tháng 8 của Bộ Y tế cho thấy, so với tháng 7/2017, số trường hợp nhiễm HIV được báo cáo tăng 103% (753 trường hợp).
Ảnh có tính chất minh họa/internet
Ảnh có tính chất minh họa/internet

Tính đến ngày 17/8/2017, số trường hợp nhiễm HIV hiện còn sống là 219.799 người, số bệnh nhân AIDS hiện tại là 90.969 người, số người nhiễm HIV tử vong là 91.876 trường hợp.

Tháng 8/2017, số người nhiễm HIV báo cáo trong tháng (gồm cả số mới xét nghiệm và xét nghiệm từ trước) là 1.480 người, tăng 753 trường hợp so với tháng 7/2017 và 1.429 trường hợp so với tháng 8/2016.

Số bệnh nhân chuyển sang AIDS báo cáo trong tháng (gồm số mới trong tháng và số chuyển sang AIDS báo cáo bổ sung) là 1.246 trường hợp, tăng 63% (483 trường hợp) so với tháng 7/2017 và 803 trường hợp so với tháng 8/2016.

Số bệnh nhân tử vong báo cáo trong tháng 7/2017 (gồm số tử vong trong tháng và số tử vong từ trước báo cáo bổ sung) là 487 trường hợp, tăng 83% (221 trường hợp) so với tháng 7/2017 và 168 trường hợp so với tháng 8/2016.

Hiện tại 62 tỉnh, thành phố đang duy trì 294 cơ sở Methadone, điều trị cho 52.231 bệnh nhân. Hiện số bệnh nhân đạt liều duy trì là 41.277 trường hợp; 10.954 bệnh nhân đang dò liều.

Trong tháng, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phó cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định về việc sửa đổi nội dung tiêu chuẩn bắt đầu điều trị ARV trong hướng dẫn quản lý điều trị và chăm sóc HIV/AIDS ban hành kèm theo Quyết định số 3047/QĐ-BYT ngày 22/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế…

Theo Chinhphu.vn