Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá vùng Bắc Trung Bộ

GD&TĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An.
Nghệ An phấn đấu trở thành tỉnh khá vùng Bắc Trung Bộ

Thông báo nêu rõ, tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 của tỉnh Nghệ An đã có những chuyển biến tích cực, hoàn thành 25/27 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn Tỉnh cao hơn tốc độ tăng trưởng những năm gần đây. Có 152 xã, chiếm 31,3% số xã trong toàn Tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cao hơn bình quân chung của cả nước.

Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm, trật tự an toàn xã hội đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần quan trọng vào sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao so với bình quân chung của cả nước. Số lượng doanh nghiệp còn ít, thu ngân sách trên địa bàn mới đáp ứng được gần 50% nhiệm vụ chi trong cân đối ngân sách địa phương. Hiệu quả thu hút đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng của Tỉnh, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra, chưa thu hút được nhiều dự án sử dụng công nghệ hiện đại, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ logistics, dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An sẽ trở thành một Tỉnh khá giả của vùng Bắc Trung Bộ, cùng với tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thanh Hóa tạo nên một cực tăng trưởng mới nổi về công nghiệp của cả nước; làm hình mẫu cho mô hình phát triển công nghiệp hài hòa với môi sinh, thân thiện với môi trường, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao hơn mức bình quân chung của cả nước; là vùng đất khởi nghiệp và thu hút nhân tài; cùng nhau giữ gìn và phát huy nền văn hóa đặc sắc và tinh hoa của người xứ Nghệ.

Đồng thời hoàn thiện công tác quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, đô thị hóa gắn với phát triển nông thôn. Xây dựng thành phố Vinh trở thành đô thị hiện đại, sáng tạo và hội nhập. Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế của Tỉnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động bền vững, hiệu quả.

Bên cạnh đó đẩy mạnh liên kết hợp tác với các địa phương trong vùng Bắc Trung Bộ, nhất là tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Thanh Hóa. Phát triển nông nghiệp đa chức năng, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phấn đấu xây dựng xã Kim Liên trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2018. Hình thành tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ đạt tầm Quốc gia để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, khuyến khích sự tham gia mạnh mẽ của đội ngũ trí thức trong và ngoài nước, đặc biệt các nhà khoa học là người quê hương xứ Nghệ.

Nghệ An cần triển khai chính quyền điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu trong 5 năm tới, Nghệ An trong danh sách 20 địa phương đứng đầu về năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh. Đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư; tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tỉnh cần đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, xây dựng, tập trung vào các dự án trọng điểm. Tăng cường quản lý đầu tư công, nhất là tiến độ, chất lượng dự án; rà soát, chấn chỉnh, thậm chí thu hồi các dự án chậm triển khai. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu tỉnh Nghệ An chăm lo văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện hiệu quả chính sách người có công. Làm tốt công tác dân vận, phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, góp ý xây dựng chính quyền, góp phần tạo đồng thuận xã hội.