Ngày 7/9: Đấu thầu trái phiếu Chính quyền địa phương

Ngày 7/9: Đấu thầu trái phiếu Chính quyền địa phương
Ngày 7/9: Đấu thầu trái phiếu Chính quyền địa phương ảnh 1
Mô hình khu đô thị Thủ Thiêm

Theo đó, khối lượng gọi thầu là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, ngày phát hành 09/09/2009 và ngày đóng thầu 09/09/2014. 14h00’ thứ hai, ngày 07/09/2009 là thời gian mở thầu.

Hình thức đấu thầu là kết hợp đấu thầu cạnh tranh lãi suất và không cạnh tranh lãi suất. Khối lượng trái phiếu đấu thầu không cạnh tranh lãi suất không vượt quá 30% tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu. Hình thức trái phiếu là bán bằng mệnh giá, phát hành dưới hình thức ghi sổ hoặc chứng chỉ không ghi tên. Được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Phương thức thanh toán gốc là thanh toán một lần bằng mệnh giá khi đến hạn. Phương thức thanh toán lãi: trả lãi sau, mỗi năm một lần vào ngày trùng với ngày phát hành. Lãi trái phiếu được bảo lưu, không tính nhập gốc.

Các thành viên đấu thầu bỏ phiếu trực tiếp; các tổ chức, cá nhân khác bỏ phiếu thông qua thành viên đấu thầu.

Anh Thư