Ngành GD hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo VN 2010

Ngành GD hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo VN 2010
Các chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc. Ảnh: internet
Các chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: internet

Biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển.

Đó là yêu cầu của Bộ GD&ĐT đối với các đơn vị nằm trên địa bàn các tỉnh và thành phố biển nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo VN năm 2010.

Cùng với đó, Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên và học sinh về “Chiến lược biển Việt nam đến năm 2010” và Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và Hải đảo Việt Nam”.

Treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan làm việc, trường học về chủ đề biển, hải đảo và “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam” và nhấn mạnh chủ đề của Ngày Đại dương thế giới.

Tăng cường đưa tin, bài viết tuyên truyền về ý nghĩa của “Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam”, Ngày Đại dương thế giới trên các tạp chí, website của đơn vị. Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động này gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 20/7/2010.

Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn công nhận Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương ven biển tổ chức Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08/06 hàng năm

Ngày 08/6 hàng năm được Mạng lưới Đại dương toàn cầu chọn là Ngày Đại dương thế giới. Năm 2010, chủ đề Ngày Đại dương thế giới đã được Mạng lưới Đại dương toàn cầu lựa chọn là “Đại dương của Sự sống” (Ocean of Life).

Cũng trong năm 2010, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình được Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn làm địa điểm tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới trong khuôn khổ Festival Biển và Hải đảo Việt Nam.

Lập Phương

Ban tổ chức trao giải cuộc thi Sức sống mới từ phế thải.

Sôi nổi ngày hội tái chế

GD&TĐ - TP Mỹ Tho (Tiền Giang) vừa tổ chức ngày hội tái chế chất thải với chủ đề “Không rác thải”.