Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu

Nhiếp ảnh gia Marc Wilson đã di chuyển tới 143 địa điểm khác nhau trên khắp châu Âu để ghi lại hình ảnh về những pháo đài hoang phế được xây dựng từ thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu
Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 1Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 2Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 3Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 4Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 5Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 6Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 7Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 8Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 9Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 10Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 11Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 12Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 13Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 14Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 15Ngắm những pháo đài hoang phế từ Thế chiến II ở châu Âu ảnh 16
Theo Dân Việt