Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp tỉnh

Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp tỉnh

(GD&TĐ) - Học viện Chính trị, Hành chính khu vực I vừa tổ chức hội thảo tham vấn về tập bài giảng nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực quản lý thực hiện cam kết WTO để từng bước đưa vào nội dung chương trình giảng dạy trong hệ thống Học viện.

Nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ quản lý cấp tỉnh ảnh 1
Dự Hội thảo gồm hơn 40 nhà khoa học trong và ngoài học viện cùng nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện của các tỉnh phía Bắc.

Đây là một trong những mục tiêu của Dự án “Bồi dưỡng kiến thức nâng cao năng lực quản lý thực hiện các cam kết về WTO cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý cấp tỉnh, huyện tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I” được tài trợ bởi Cơ quan phát triển Quốc tế Australia (Ausaid) và Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) thông qua Quỹ tín thác đa biên Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu gia nhập WTO - Bộ Công Thương.

Dự Hội thảo gồm hơn 40 nhà khoa học trong và ngoài học viện cùng nhiều cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện của các tỉnh phía Bắc.

PGS.TS Ngô Ngọc Thắng – Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I khẳng định, bồi dưỡng kiến  thức chuyên sâu về WTO cho cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu để phục vụ cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Xây dựng được tập bài giảng để từng bước đưa vào nội dung chương trình giảng dạy trong hệ thống Học viện, qua đó nâng cao năng lực quản lý thực hiện các cam kết về WTO cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, huyện, các chủ doanh nghiệp góp phần đổi mới quản lý đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế gắn với xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam.

Dự án này sẽ là cơ sở để bồi dưỡng cho các cán bộ quản lý những kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề hậu gia nhập WTO.

Quang Anh