Năm học 2019 - 2020: Giáo viên nghỉ hè bao lâu?

Năm học 2019 - 2020: Giáo viên nghỉ hè bao lâu?

Theo ông Hoàng Đức Minh, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD&ĐT), trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh phải tạm nghỉ không đến trường (tạm dừng đến trường, không dừng học), Bộ GD&ĐT có văn bản điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019 - 2020 và văn bản hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học. Do đó, chế độ làm việc, thời gian nghỉ hè của giáo viên có sự thay đổi.

Bộ GD&ĐT đã có văn bản hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 năm học 2019 - 2020. Theo đó, khi xác định chế độ làm việc của giáo viên, các sở GD&ĐT cần lưu ý chỉ đạo nhà trường căn cứ vào tình hình thực tế việc tổ chức dạy học, giáo dục và hoạt động cụ thể của giáo viên để xác định số tiết thực dạy và tính toán, quy đổi thời gian thực hiện công việc chuyên môn khác ra tiết dạy. 

Nếu giáo viên được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình dùng chung cho nhiều nhóm/lớp, nhiều cấp học hoặc địa phương, hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào điều kiện cụ thể và tính chất công việc để tính toán, quy đổi thành số tiết dạy phù hợp đối với giáo viên đó hoặc tính toán, quy đổi cho cả những người cùng tham gia, bảo đảm đúng người, đúng việc.

"Do khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 đã điều chỉnh nên thời gian nghỉ hè của giáo viên được tính từ sau ngày kết thúc năm học (theo thời gian thực tế) đến ngày tựu trường năm học 2020 - 2021. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng trường cũng như công việc của từng giáo viên, hiệu trưởng bố trí cho giáo viên nghỉ hè hoặc nghỉ hằng năm một cách hợp lý, theo đúng quy định" – ông Hoàng Đức Minh lưu ý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ