Nam Định: Phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước

GD&TĐ - Đó là thông tin do bà Phạm Thị Thu Hằng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cho biết tại buổi họp báo ngày 14/9.
Bà Phạm Thị Thu Hằng (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin về Đại hội.
Bà Phạm Thị Thu Hằng (bên phải), Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin về Đại hội.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước” - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Trung tâm 3/2 (Thành phố Nam Định) từ ngày 23 - 26/9/2020. 

Bà Phạm Thị Thu Hằng cho biết, Đại hội có 350 đại biểu chính thức gồm: 51 đại biểu đương nhiên là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và 299 đồng chí được bầu từ 15 Đảng bộ trực thuộc. Trong đó, đại biểu nữ 43 đồng chí (chiếm 12,29%), đại biểu trẻ 38 đồng chí (chiếm 10,86%). Đại biểu có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ 118 đồng chí (chiếm 33,71%), có trình độ Đại học 222 đồng chí (chiếm 66,43%). Đại biểu có tuổi Đảng cao nhất 38 năm, trẻ nhất 4 năm. 

Cũng theo bà Hằng, với sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy các cấp, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của đảng viên trong toàn Đảng bộ, đến thời điểm này, Đại hội Đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đạt được những yêu cầu đề ra. 

Đến ngày 30/6/2020, có 925/925 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có 22/925 tổ chức cơ sở đảng tổ chức đại hội điểm; 26/925 đảng bộ cơ sở tổ chức thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp ủy tại đại hội. Đến ngày 7/8/2020, tỉnh Nam Định đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, sớm 23 ngày so với kế hoạch đề ra, trong đó có 2 Đảng bộ tổ chức đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Ban Chấp hành Đảng bộ. 

“Nhìn chung, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc; bảo đảm nguyên tắc, quy trình theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị…”, bà Hằng cho biết thêm. 

Để thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá. “Đại hội Đảng đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong tỉnh.

Đại hội khẳng định quyết tâm chính trị của toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân, phát huy những thành tựu đã đạt được, tăng cường đoàn kết, tích cực đổi mới, nâng cao trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy mọi nguồn lực để đưa Nam Định phát triển nhanh và bền vững”,  bà Phạm Thị Thu Hằng nhấn mạnh.