Mức tiền lương để tính trợ cấp thai sản

Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng là giáo viên Trường THPT Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) trúng tuyển viên chức vào tháng 11/2012 và có quyết định tập sự kể từ ngày 1/12/2012 đến ngày 1/12/2013.
Mức tiền lương để tính trợ cấp thai sản

Bà Hằng nghỉ sinh con vào ngày 27/11/2013. BHXH đã chi trả tiền chế độ thai sản cho bà theo mức lương tập sự (85%). Tổng cộng các khoản trợ cấp sinh con được hơn 16 triệu đồng. Bà Hằng hỏi, BHXH tính chế độ cho bà có đúng quy định không?

Luật sư Lê Văn Đài (Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội) trả lời:

Theo quy định tại khoản 1, Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. 

Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Theo khoản 1, Điều 157 Bộ Luật lao động năm 2012 (có hiệu lực từ ngày 1/5/2013), lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Khoản 1 Điều 35 Luật BHXH năm 2006 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2015) quy định, trong thời gian nghỉ sinh con người lao động được hưởng trợ cấp bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 34 của Luật này, lao động nữ khi sinh con được trợ cấp một lần bằng hai tháng lương tối thiểu chung (nay là tiền lương cơ sở) cho mỗi con.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ, kể từ ngày 1/7/2013 mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.150.000 đồng/tháng.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Hằng trúng tuyển vào viên chức chức danh giáo viên trung học, thực hiện chế độ tập sự 1 năm kể từ ngày 1/12/2012 đến hết ngày 1/12/2013. Trong thời gian tập sự bà Hằng được hưởng lương và đóng BHXH bằng 85% bậc 1 chức danh giáo viên trung học là đúng quy định.

Thời gian 12 tháng liền kề trước khi sinh con bà Hằng đóng BHXH theo mức 85% lương bậc 1 . Do vậy, trong thời gian nghỉ sinh con 6 tháng, bà được BHXH chi trả chế độ thai sản bằng 100% của mức lương tập sự (85%) đã đóng BHXH.

Cụ thể các khoản trợ cấp khi sinh con của bà Hằng như sau:

Trợ cấp nghỉ sinh con 6 tháng: (85% x 2,34 x 1.150.000 đồng x 6 tháng) = 13.724.100 đồng.

Trợ cấp một lần khi sinh con: (1.150.000 đồng x 2 tháng) = 2.300.000 đồng.

Tổng cộng = 16.024.100 đồng.

Như vậy số tiền BHXH đã chi trả chế độ thai sản cho bà Hằng là đúng quy định.

Theo Báo Điện tử Chính phủ
Ảnh minh họa/INT

Cần làm sáng tỏ

GD&TĐ - Rất khó để lý giải mỗi khi EVN tăng giá điện với lý do là lỗ nặng.
Ảnh minh họa ITN.

Cần chế độ đặc thù

GD&TĐ - Vào hè, các sở GD&ĐT cho phép các trường mầm non có thể tổ chức hoạt động theo điều kiện thực tế, nhu cầu của phụ huynh và giáo viên.