Mức thưởng Tết cao nhất ở Đà Nẵng: 300 triệu đồng

Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đà Nẵng, tính đến nay, đã có gần 400 doanh nghiệp báo cáo về tiền lương năm 2014, thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán 2015.
(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)
Qua đó, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất là 300 triệu đồng/người, thuộc về một doanh nghiệp cổ phần, có vốn góp của nhà nước; mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người cũng thuộc về một doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước. 

Năm ngoái, mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 172 triệu đồng/người thuộc về một doanh nghiệp FDI.

Cụ thể, với doanh nghiệp cổ phần có vốn góp của nhà nước, mức tiền thưởng Tết dương lịch cao nhất 10,8 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người.

Thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất 300 triệu đồng/người, cao nhất trong các loại hình doanh nghiệp và thấp nhất 300.000 đồng/người. Mức lương ở các doanh nghiệp loại này cao nhất 58 triệu đồng/người, thấp nhất 1,8 triệu đồng/người.

Đối với nhóm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, tiền thưởng Tết dương lịch cao nhất 7,6 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 30 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Mức lương ở các doanh nghiệp loại này cao nhất 31 triệu đồng/người, thấp nhất 2,3 triệu đồng/người.

Nhóm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty cổ phần không có vốn nhà nước thưởng Tết dương lịch 2014 cao nhất 90 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người; thưởng Tết Nguyên đán mức cao nhất 50 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người.

Mức lương ở các doanh nghiệp loại này cao nhất 230 triệu đồng/người, thấp nhất 2,5 triệu đồng/người.

Với các doanh nghiệp FDI, tiền thưởng cao nhất đối với Tết dương lịch là 25,8 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người. Thưởng Tết Nguyên đán cao nhất 146 triệu đồng/người và thấp nhất 1 triệu đồng/người.

Mức lương ở các doanh nghiệp loại này cao nhất 105 triệu đồng/người, thấp nhất 2,4 triệu đồng/người.

Theo vietnamplus