Mong có nhiều chính sách phát hiện, bồi dưỡng hiền tài

Mong có nhiều chính sách phát hiện, bồi dưỡng hiền tài

Là người làm công tác giáo dục đào tạo, chúng tôi cho rằng: Đây là quan điểm, định hướng thực sự mang tính chiến lược để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nhanh, bền vững; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thực tế dân tộc ta vốn rất giàu tài năng và cũng luôn đề cao tài năng. "Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì nước hùng mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi thấp xuống". Câu nói đó được khắc trên bia đá trong Văn miếu-Quốc Tử Giám cho thấy chiến lược bồi dưỡng nhân tài có từ ngàn đời của dân tộc.

Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước có thêm nhiều chính sách phát triển tài năng trẻ...
Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước có thêm nhiều chính sách phát triển tài năng trẻ...

Trong những năm qua giá trị chân lý ấy được Đảng, Nhà nước ta đưa lên một tầm cao mới bằng nhiều chính sách cụ thể, thiết thực, nên đến nay việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài đã thu được những kết quả nhất định. Nhiều tài năng trẻ được phát hiện, bồi dưỡng và phát triển tốt. Hằng năm, chất lượng học sinh trong các trường năng khiếu tăng trung bình khoảng 10%. Trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, số học sinh đoạt giải ngày càng tăng và dần đã phân chia tương đối đồng đều trên những địa bàn khác nhau trong phạm vi cả nước. Mỗi năm có bình quân trên dưới 2.000 học sinh giỏi đoạt giải cấp quốc gia trên tổng số hơn 4.000 học sinh giỏi cả nước tham gia. Trong các kỳ thi quốc tế, số học sinh Việt Nam tham gia và đoạt giải thuộc loại cao so với nhiều nước trên thế giới... đã và đang  đóng góp công sức, trí tuệ, tài năng cho sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tuy nhiên so với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, của thời đại kinh tế tri thức, và so với các nước tiên tiến, công tác phát hiện bồi dưỡng tài năng của chúng ta còn nhiều bất cập. Trong các khâu phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ tài năng theo đúng cống hiến, thì khâu sử dụng và chính sách đãi ngộ là những khâu có nhiều bất cập nên không thu hút, tạo động lực phát huy tài năng và dẫn tới hiện tượng chảy máu chất xám, thui chột tài năng.

Chúng tôi cho rằng: Dự thảo chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2010-2020 đã chỉ ra đúng những điểm mấu chốt để nước ta phấn đấu trở thành nước công nghiệp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhất là việc xác định "Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, phát huy, nhân tài; đào tạo nhân lực cho phát triển kinh tế tri thức". Song nếu phát hiện năng khiếu mà không có chính sách đầu tư để năng khiếu phát triển thành tài năng thì năng khiếu sẽ tự tàn lụi.

Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước có thêm nhiều chính sách phát triển tài năng trẻ, để hình thành một lớp thanh niên nam, nữ ưu tú, vững vàng về chính trị, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi, những chuyên gia xuất sắc trên mọi mặt hoạt động của xã hội, nhằm phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Vũ Thị Huyễn & Nguyễn Tuấn Anh

(Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội)

Đà Nẵng thu hồi 44 bất động sản

Đà Nẵng thu hồi 44 bất động sản

GD&TĐ - UBND TP.Đà Nẵng quyết định thu hồi 44 cơ sở nhà đất với tổng diện tích đất hơn 30.800 m2, tổng diện tích nhà hơn 14.600m2 để tổ chức đấu giá.
(Ảnh: Reuters)

1,08 triệu người biểu tình ở Pháp

GD&TĐ - Bộ Nội vụ Pháp thống kê được 1,08 triệu người biểu tình ở nước này hôm 23/3. Tuy nhiên, theo tờ Le Monde, đây không phải là một kỷ lục.