#Môn Lịch sử

52 kết quả phù hợp

Ảnh minh họa Internet

Không xáo trộn

GD&TĐ - Nghị quyết số 63/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội (Nghị quyết 63) - yêu cầu, thiết kế môn Lịch sử trong chương trình giáo dục cấp THPT bao gồm cả phần bắt buộc và phần lựa chọn.
Giờ học môn Lịch sử của cô Hường.

Khai thác tư liệu liên môn để dạy Lịch sử

GD&TĐ - Chương trình GDPT mới, môn Lịch sử không chỉ học lý thuyết mà còn nhiều hoạt động trải nghiệm qua đó kích thích niềm đam mê, khám phá của học sinh đối với môn học này.