Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử

Mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử

Theo kế hoạch hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) của ngành GD & ĐT, năm học 2013-2014, việc ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy phải được điều chỉnh theo hướng hỗ trợ HS biết tự khai thác và ứng dụng CNTT vào quá trình học tập, tạo điều kiện để HS có thể học qua nhiều nguồn học liệu, thay vì chỉ tập trung vào việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

Ảnh: MH
Ảnh: MH

Cuộc thi "Thiết kế hồ sơ bài giảng e-Learning" sẽ tiếp tục được triển khai trong năm học này với khẩu hiệu "Trong mỗi học kỳ, mỗi giáo viên xây dựng ít nhất một bài giảng điện tử". Chủ đề xây dựng nội dung bài giảng e-Learning là "Dư địa chí".

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài giảng e- Learning có chất lượng để tạo thư viện học liệu điện tử dùng chung của ngành.

Theo HNM

Ảnh minh họa ITN.

Xuất khẩu giáo dục

GD&TĐ - Những năm gần đây, Việt Nam có chuyển động tích cực về thu hút sinh viên quốc tế.