Miễn đăng kiểm lần đầu và giãn chu kỳ đăng kiểm với ô tô từ ngày 22/3

0:00 / 0:00
0:00
GD&TĐ - Từ ngày 22/3, ô tô mới chính thức được miễn đăng kiểm lần đầu, cùng đó là kéo dài thời gian đăng kiểm của một số loại ô tô.
Từ ngày 22/3, miễn đăng kiểm xe mới, kéo dài chu kỳ với xe cũ
Từ ngày 22/3, miễn đăng kiểm xe mới, kéo dài chu kỳ với xe cũ

Theo thông tư mới, xe được miễn đăng kiểm là xe chưa qua sử dụng có năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định dưới 2 năm (năm sản xuất cộng 1 năm) và có đủ hồ sơ hợp lệ. Xe mới đủ điều kiện sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận tại các trung tâm đăng kiểm mà không phải mang xe đến trình diện.

Cũng tại thông tư mới này, chu kỳ kiểm định đối với một số loại xe cơ giới được điều chỉnh lại.

Cụ thể, đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 30 tháng lên 36 tháng. Thời gian sản xuất đến 7 năm thì chu kỳ tăng từ 18 tháng lên 24 tháng; thời gian sản xuất trên 17 năm đến 20 năm (trước đây là 12 năm) thì chu kỳ giữ nguyên 12 tháng; thời gian sản xuất trên 20 năm thì chu kỳ kiểm định giữ nguyên 6 tháng.

Đối với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ, chu kỳ đầu tiên miễn kiểm định và tăng từ 18 tháng lên 24 tháng. Thời gian sản xuất đến 5 năm thì chu kỳ tăng từ 6 tháng lên 12 tháng; thời gian sản xuất trên 5 năm thì chu kỳ giữ nguyên 6 tháng.

Đối với nhóm ô tô tải, các loại, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất từ 20 năm trở lên (kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dùng), ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người có thời gian sản xuất từ 15 năm trở lên được kéo dài chu kỳ kiểm định từ 3 tháng lên 6 tháng.

Bộ GTVT cho biết, việc sửa đổi Thông tư 16 đã được thực hiện theo trình tự rút gọn, chỉ sau 1 tháng triển khai, Tuy nhiên, đây chỉ là những kết quả bước đầu đối với những quy định về đăng kiểm có thể điều chỉnh được ngay trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của bộ. Để củng cố, kiện toàn và đổi mới hoạt động của lĩnh vực đăng kiểm, Bộ GTVT đang chỉ đạo các cơ quan đơn vị tập trung, khẩn trương sửa đổi Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Trong đó, các nội dung trọng tâm sẽ là tách bạch công tác quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của lĩnh vực đăng kiểm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng ngừa các hành vi tiêu cực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng dịch vụ; đảm bảo cạnh tranh lành mạnh của các đơn vị cung cấp dịch vụ đăng kiểm...

Ảnh minh họa ITN.

Chim họa mi vẫn hót

GD&TĐ - Nó chạy thục mạng từ trong ngõ ra. Cái xe máy vừa lao đánh vèo qua trước mặt, xém chút nữa người nó chẳng còn nguyên vẹn.