Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Lồng ghép giáo dục chống rác thải nhựa trong học đường

Lập Phương - 26/02/2019, 09:17 GMT+7 | Giáo dục
Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

Một trong những giải pháp được Sở GD&ĐT đưa ra là lồng ghép nội dung tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức nguy cơ ô nhiễm nhựa vào chương trình đào tạo giáo dục học đường. Lồng ghép, tích hợp, giáo dục bảo vệ môi trường “Chống rác thải nhựa” vào môn học. Phân tích nội dung, chương trình môn học, từ đó xác định các bài có khả năng lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường “Chống rác thải nhựa” trong môn học.

Yêu cầu giáo viên soạn bài và dạy học (môn học) theo hướng lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường “Chống rác thải nhựa” trong môn học. Tích cực thực hiện dạy học lồng ghép, tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường “Chống rác thải nhựa” vào môn học. Xây dựng các chủ đề dạy học theo dự án về bảo vệ tài nguyên môi trường “Chống rác thải nhựa”. Thường xuyên tổ chức các chuyên đề ngoại khóa về giáo dục bảo vệ môi trường “Chống rác thải nhựa”.

Xây dựng các mô hình thu gom và phân loại rác thải trong nhà trường. Thu gom các sản phẩm từ nhựa, ly tô chai nhựa, chai thủy tinh, hộp lon kim loại, giấy vụn, sách báo đã qua sử dụng để tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Các đơn vị trường học thường xuyên tổ chức các đợt ra quân vệ sinh dọn dẹp rác thải bảo vệ môi trường trên địa bàn nhà trường, địa bàn dân cư…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm