Lời cầu nguyện của ông chồng yêu vợ

Một ông chồng cầu nguyện trước tượng Chúa:
Lời cầu nguyện của ông chồng yêu vợ

- Xin Chúa rủ lòng thương vợ của con, vì con rất yêu cô ấy. Nếu cô ấy phải buồn rầu thì con xin buồn rầu thay, nếu cô ấy bị đau răng thì con xin đau răng thay, nếu cô ấy bị góa bụa thì con xin góa bụa thay…

Thay ống nhòm

Hai bà hàng xóm ven biển hỏi nhau:

- Chồng bà có hay ra ngoài bãi tắm phụ nữ không?

- Tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng riêng năm nay, ông ấy đã thay năm chiếc ống nhòm rồi…

Theo Truyện cười hay