Lào Cai lên kế hoạch chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT từ 6/8

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Lào Cai đã lên kế hoạch tổ chức chấm phúc khảo bài thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lào Cai. Theo đó thời gian chấm thi phúc khảo sẽ diễn ra từ 6/8 đến hết ngày 9/8.

Lào Cai bắt đầu chấm thi phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT từ 6/8.
Lào Cai bắt đầu chấm thi phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT từ 6/8.

Ban thư ký gồm 12 thành viên có nhiệm vụ nhận danh sách, dữ liệu phúc khảo, rút bài thi tự luận đóng trong túi niêm phong bàn giao cho Ban làm phách, nhận bài thi đã làm phách của Ban làm phách bàn giao cho Ban Phúc khảo bài thi tự luận; rút phiếu TLTN, phiếu thu bài bàn giao phiếu TLTN cho Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm.

Nhận bảo quản bài thi đã phúc khảo từ Ban Phúc khảo bài thi tự luận, Ban phúc khảo bài thi trắc nghiệm, hồ sơ phúc khảo.

Ban làm phách bài thi tự luận gồm 7 thành viên có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Nhận bài thi tự luận được đóng trong các túi còn nguyên niêm phong từ Ban Thư ký.

Làm phách bài thi theo đúng quy trình; bảo mật số phách, niêm phong và bảo bảng mã phách theo quy định. Bàn giao túi bài thi đã làm phách mới được đóng trong túi còn nguyên niêm phong cho Ban Thư ký.

Nguyên tắc làm việc của Ban làm phách: Sẽ thực hiện cách ly triệt để, độc lập với các Ban khác của Hội đồng thi, đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng thi. Chỉ được tiến hành các công việc liên quan đến bài thi khi có mặt ít nhất 2 ủy viên của Ban Làm phách trở lên.

Ban Phúc khảo bài thi tự luận gồm 14 người. Nhiệm vụ chính là kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện làm việc. Tổ chức đăng ký mẫu chữ ký vào danh sách, danh sách mẫu chữ ký được đóng túi và niêm phong.

Quán triệt, học tập quy chế thi, hướng dẫn thi; tổ chức cho cán bộ chấm thi thảo luận, nắm vững hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm; giao nhận bài thi và bốc thăm bài thi cho CBChT.

Nhận bài thi tự luận đã làm phách từ Ban Thư ký; quản lý bài thi và tổ chức chấm bài thi của thí sinh theo quy chế và hướng dẫn. Bàn giao bài thi đã chấm và hồ sơ chấm thi cho Ban Thư ký khi đã hoàn tất công việc.

Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm gồm 12 thành viên. Nhiệm vụ là kiểm tra máy móc, phương tiện, điều kiện làm việc, cài đặt phần mềm; kiểm tra phần mềm chấm thi. Tổ chức đăng ký mẫu chữ ký vào danh sách, danh sách mẫu chữ ký được đóng túi và niêm phong.

Tổ chức cho các thành viên Ban Phúc khảo bài thi trắc nghiệm nghiên cứu Quy chế, hướng dẫn thi, tài liệu; Hướng dẫn cài đặt và chuẩn bị chi tiết được tích hợp trong phần mềm chấm thi trắc nghiệm.

Phân công nhiệm vụ cho các thành viên (phân công cán bộ ghi nhật ký, lập biên bản các công việc thực hiện trong quá trình chấm bài thi trắc nghiệm,...).

Nhận các túi bài thi trắc nghiệm còn nguyên niêm phong từ Ban Thư ký; thực hiện quy trình bảo quản bài thi tại phòng chấm thi trắc nghiệm theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Quy chế thi.

Tổ chức quy trình chấm phúc khảo bài thi trắc nghiệm trên máy theo đúng quy trình, Quy chế và hướng dẫn chấm của Bộ GD&ĐT. Ghi đĩa CD4; gửi đĩa CD4 về Bộ GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi đúng thời gian quy định...

Việc chấm phúc khảo bài thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lào Cai sẽ kết thúc ngày 9/8.

Theo ông Đỗ Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai: Công tác chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Lào Cai đặt ra yêu cầu cụ thể: Tổ chức phúc khảo bài thi đúng kế hoạch, khoa học, chính xác, khách quan, công bằng, đúng Quy chế; phân công nhiệm vụ rõ ràng; Các khâu được tổ chức đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đề xuất giảm giờ làm hướng tới việc cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi cho người lao động.

Đề xuất giảm giờ làm: Liệu có khả thi?

GD&TĐ - Đề xuất giảm thời gian làm việc bình thường đối với người lao động dưới 48 giờ/tuần của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.