Lào Cai hướng dẫn thực hiện Chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo.

GD&TĐ - Thực hiện Thông tư số 50 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình làm quen tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo, mới đây Sở GD&ĐT Lào Cai đã hướng dẫn các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố thực hiện.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, chỉ đạo, triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN), đội ngũ CBQL, GV và cha mẹ trẻ em nghiên cứu kỹ các nội dung của Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo quy định tại Thông tư 50.

Cơ sở vật chất và số lượng trẻ/lớp cơ sở GDMN thực hiện tổ chức cho trẻ làm quen với tiếng Anh ít nhất phải bảo đảm mức Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu quy định tại Thông tư 13/của Bộ GD&ĐT ban hành tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường MN, TH, THCS, THPT  và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Số lượng trẻ/lớp thực hiện theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, cụ thể: Số lượng trẻ em tối đa lớp mẫu giáo 3-4 tuổi: 25 trẻ em; lớp mẫu giáo 4-5 tuổi: 30 trẻ em; lớp mẫu giáo 5-6 tuổi: 35 trẻ em.

Đội ngũ GV tham gia giảng dạy hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện lưu trữ hồ sơ tại cơ sở GDMN...

Hàng năm, GV cập nhật, bổ sung văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao, mở rộng chuyên môn nghiệp vụ vào hồ sơ lưu trữ. Xây dựng chương trình làm quen với tiếng Anh của cơ sở GDMN.

Phòng GD&ĐT căn cứ Chương trình làm quen với tiếng Anh và Chương trình GDMN của Bộ GD&ĐT, tình hình thực tế và khả năng, năng lực của trẻ em, nhu cầu của cha mẹ trẻ để xây dựng khung Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo của huyện, thành phố, thị xã theo vùng thuận lợi, khó khăn;

Chỉ đạo các cơ sở GDMN căn cứ khung Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo của huyện, thành phố, thị xã theo vùng; Chương trình làm quen với tiếng Anh của Bộ GD&ĐT; Chương trình GDMN của nhà trường, tình hình thực tế... thực hiện xây dựng Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo của từng cơ sở GDMN.

Phòng GD&ĐT duyệt Chương trình làm quen với tiếng Anh của các cơ sở GDMN, tổng hợp gửi về Sở GD&ĐT (phòng Giáo dục Mầm non) thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hồ sơ đề nghị thẩm định gồm: Tờ trình thẩm định chương trình làm quen với tiếng Anh; Khung Chương trình làm quen với tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo của huyện, thành phố, thị xã theo vùng; Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ mẫu giáo của cơ sở giáo dục mầm non;

Chương trình GDMN của cơ sở GDMN. Chương trình làm quen với tiếng Anh của cơ sở GDMN bảo đảm nguyên tắc và phân bổ thời lượng Chương trình đủ 35 tuần/năm, tối thiểu 2 hoạt động làm quen tiếng Anh/tuần, mỗi hoạt động từ 25 đến 30 phút.

Hàng năm, nhà trường thực hiện đánh giá và điều chỉnh Chương trình đáp ứng yêu cầu của cấp học, nhu cầu, nguyện vọng của cha mẹ, trẻ em và xã hội. Không sử dụng một Chương trình làm quen với tiếng Anh dùng chung cho nhiều cơ sở GDMN...