Lạng Sơn: Bồi dưỡng hơn 63 nghìn giáo viên đáp ứng Chương trình GDPT 2018

Lạng Sơn: Bồi dưỡng hơn 63 nghìn giáo viên đáp ứng Chương trình GDPT 2018

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định số 561 ngày 6/4 phê duyệt “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, CBQLGD mầm non, phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình GDPT và thực hiện Luật Giáo dục giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh” (sau đây gọi là Đề án). 

Theo nội dung Đề án, ngoài bồi dưỡng giáo viên (GV), tỉnh sẽ tổ chức 38 lớp liên kết đào tạo trình độ CĐ, ĐH cho nhà giáo, CBQLGD chưa đạt chuẩn theo Luật Giáo dục 2019 đăng kí theo học; 

Tổ chức đào tạo trình độ đại học chuyên ngành Tin học cho CBQL, GV có chuyên ngành khác môn Tin học. Về hình thức bồi dưỡng sẽ là các lớp bồi dưỡng trực tiếp, trực tuyến và bồi dưỡng qua mạng.

Mục tiêu đặt ra của Đề án đến hết năm 2025, tỉnh có tỷ lệ nhà giáo và CBQL giáo dục mầm non đạt chuẩn đào tạo hoặc đang được đào tạo để đạt chuẩn trên 97%; tỷ lệ nhà giáo và CBQL giáo dục tiểu học, THCS đạt chuẩn đào tạo hoặc đang được đào tạo để đạt chuẩn trên 90%;

100% nhà giáo và CBQL cấp tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp, GV dạy văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh được tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình tại Nghị quyết số 51 của Quốc hội khóa 14.

Tổng kinh phí thực hiện Đề án (nội dung tập huấn, bồi dưỡng) là trên 39,1 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh là 32,6 tỷ; Huy động 6,5 tỷ đồng từ nguồn chi thường xuyên và nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. 

Đề án sẽ hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cấp tiểu học, THCS và THPT; Hỗ trợ 100% kinh phí mở và duy trì tài khoản bồi dưỡng qua mạng cho nhà giáo, CBQL giáo dục.

Ảnh minh họa/INT

Cuộc chiến nước sạch

GD&TĐ - Liên Hợp Quốc cảnh báo, nguồn nước của thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng do việc tiêu thụ nước vô tội vạ và phát triển quá mức như hiện nay.