Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Lan tỏa tinh thần các nghị quyết Trung ương trong toàn ngành Giáo dục

Hiếu Nguyễn - 28/05/2019, 11:46 GMT+7 | Thời sự
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu tại buổi làm việcThứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu tại buổi làm việc

Theo Phó Bí thư thường trực Đảng bộ Bộ GD&ĐT Nguyễn Quốc Hải, Đảng bộ Bộ GD&ĐT hiện có 1.269 đảng viên của 38 tổ chức đảng; trong đó có 7 đảng bộ cơ sở, 9 chi bộ cơ sở và 23 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Đội ngũ cấp ủy Đảng bộ hầu hết là những cán bộ có trình độ nghiệp vụ tốt, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và trưởng thành từ cơ sở, nên có năng lực thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo. Các đảng ủy viên là lãnh đạo cấp vụ trở lên, thuận lợi trong nắm bắt nhiệm vụ chuyên môn đơn vị và lãnh đạo Đảng bộ, chi bộ triển khai nghị quyết của Đảng. Cán bộ chuyên trách của Đảng bộ cơ sở đã được tăng cường. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Quy chế làm việc và chương trình công tác nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng bộ Bộ GD&ĐT đã đảm bảo thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Đảng bộ cũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ Khối, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Cán sự và lãnh đạo Bộ trong triển khai các mặt công tác, trong đó có công tác tuyên giáo.

Nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo luôn được Đảng bộ xác định, đó là tổ chức tuyên truyền việc triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Trung ương và hướng dẫn, các chương trình hành động của Đảng ủy Khối; trong đó chú trọng gắn với công tác chuyên môn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ đối với các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Đảng…

Ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu 

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, ông Nguyễn Quốc Hải cho biết, Đảng ủy tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự, lãnh đạo cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao trình độ nhận thức và bản lĩnh chính trị trong công tác; phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công cuộc đổi mới, triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy cấp trên.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, hiệu quả. Chủ động phòng chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuẩn hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ với các đảng viên về tư tưởng, đạo đức, chấp hành các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng xây dựng và đăng ký thực hiện “Mô hình dân vận”…

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT; nghe những trao đổi làm rõ của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Hải An và các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Bộ; đồng thời qua tiến hành khảo sát tại 2 tổ chức Đảng tại Bộ GD&ĐT, ông Đỗ Ngọc An đã có những đánh giá tích cực với tình hình hoạt động công tác Đảng và công tác tuyên giáo của Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Theo ông Đỗ Ngọc An, mặc dù số lượng đảng viên lớn, nhưng hoạt động của Đảng bộ Bộ GD&ĐT rất nền nếp. Công tác tuyên giáo được triển khai thường xuyên, kịp thời, đúng quy định; không chỉ góp phần nâng cao nhận thức chính trị của đảng viên mà công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập nghị quyết còn lan tỏa đến toàn ngành. Việc thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được triển khai tốt, có mô hình và cách làm cụ thể, tính lan tỏa và hiệu quả cao. Quan hệ công tác giữa Đảng ủy, Ban Cán sự Đảng được cụ thể hóa bằng quy chế phối hợp và được thực hiện thường xuyên…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi về việc thực hiện công tác tuyên giáo 2016-2019 theo kế hoạch; về mối quan hệ công tác giữa Ban Thường vụ Đảng bộ với Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT... Những vấn đề liên quan đến công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và Đảng bộ Bộ GD&ĐT cũng được trao đổi, thảo luận.
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm