Làm mẫu

Hai gã lang thang nói chuyện với nhau:
Làm mẫu

Tớ nói thế này cậu tin hay không tin tùy cậu, nhưng tớ có thể làm giả tờ một trăm đô la giống tiền thật đến nỗi không ai nhận ra được đó là tiền giả.

Vậy tại sao cậu không làm đi?

Tớ không sao có được tờ một trăm đô la thật để làm mẫu.

**************

Nghe điện thoại

Ở nhà ga, một bà già cầm chiếc điện thoại nói với mấy thanh niên bên cạnh:

- Anh nào gọi hộ cho tôi theo số này với, tôi không biết phải xoay xở làm sao với cái điện thoại của tôi!

- Một thanh niên nhanh nhảu bước tới: Đơn giản lắm, bà để cháu hướng dẫn bà một lúc là được ngay!

- Anh ta cầm điện thoại của bà già, nhưng gọi mãi vẫn không được, lúc này bà già mới nói:

- Tôi đã bảo mà, máy hết tiền rồi, xoay xở khó lắm!

Theo TTVH