rssheader

15/06/2021

Bắc Kạn: Triển khai tích cực, hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới

VPVB - 23/10/2020, 19:38 GMT+07 | Kinh tế - Xã hội
Người dân xã Côn Minh (huyện Na Rì) tham gia làm đường nông thôn mới Người dân xã Côn Minh (huyện Na Rì) tham gia làm đường nông thôn mới

Trong năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai, nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bắc Kạn đã tập trung chỉ đạo sát sao, toàn diện các nội dung để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, cơ sở.

Ngay từ đầu năm, Tỉnh ủy phân công các cơ quan, đơn vị trong tỉnh theo dõi, giúp đỡ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới. UBND tỉnh và các địa phương xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình; kế hoạch thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2020, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị theo dõi, phụ trách từng tiêu chí.

Chính quyền địa phương cũng sát sao trong việc chỉ đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh phân bổ đầy đủ, kịp thời nguồn vốn của Chương trình cho các đơn vị, địa phương ngay từ đầu năm; rà soát, cân đối các nguồn lực ưu tiên tập trung nguồn vốn cho các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới năm 2020.

Cấp tỉnh đã tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ xây dựng thôn nông thôn mới cho 300 lượt học viên là các đối tượng cán bộ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện, thành viên Ban Quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia của xã, thành viên Ban phát triển thôn của 81 thôn phấn đấu đạt chuẩn thôn nông thôn mới năm 2020.

Cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Quân sự huyện Ngân Sơn giúp người dân xây dựng công trình Nhà văn hóa(Nguồn ảnh: baobackan.org.vn).

Việc tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã; đào tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho lao động nông thôn; nâng cao năng lực quản trị điều hành hợp tác xã kiểu mới; năng lực thực hiện phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị; đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức tổ chức sản xuất ở nông thôn cho các hợp tác xã… được các sở, ngành chức năng chú trọng.

Năm 2020, nguồn vốn ngân sách Trung ương được giao là hơn 434 tỉ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là hơn 343 tỉ đồng và vốn sự nghiệp là trên 91 tỉ đồng đã phân bổ cho các đơn vị, địa phương.

Hiện nay, các đơn vị, địa phương đang tập trung thực hiện các nội dung về đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và thực hiện giải ngân nguồn vốn theo cam kết với UBND tỉnh. Dự ước năm 2020 giải ngân được trên 434 tỉ đồng, đạt 99% kế hoạch vốn của Chương trình.

Theo dự tính và kế hoạch phấn đấu, đến hết năm 2020, toàn tỉnh Bắc Kạn sẽ có 21 thôn, 15 xã và 01 huyện/thành hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn cho biết: Tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, lâu dài, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc”, do đó phải thực chất, lấy việc nâng cao đời sống của người dân làm mục tiêu; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị, cần phải kiên trì tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm