Kiểm tra trình độ tiếng Khmer hoàn thành tiểu học, lớp 9, lớp 12

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Sóc Trăng hướng dẫn kiểm tra trình độ tiếng Khmer hoàn thành chương trình tiểu học, lớp 9 và lớp 12 trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra trình độ tiếng Khmer hoàn thành tiểu học, lớp 9, lớp 12

Đối tượng tham gia là tất cả học sinh đang học tại các trường phổ thông có tổ chức giảng dạy tiếng Khmer và học viên đang theo học tiếng Khmer tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng (không nhận học viên ở ngoài tỉnh).

Thí sinh đăng ký kiểm tra hết trình độ khối lớp nào thì phải hoàn thành chương trình của khối lớp đó.

Với thí sinh tự do, đăng ký kiểm tra hết trình độ lớp 9 thì phải có giấy chứng nhận kiểm tra trình độ lớp 5 hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tiểu học; đăng ký kiểm tra trình độ lớp 12 thì phải có giấy chứng nhận kiểm tra trình độ lớp 9.

Lịch kiểm tra và thời gian làm bài của các khối lớp vào 16/3/2016.

Đối với hoàn thành chương trình tiểu học: Thời gian làm bài 2 môn Ngữ pháp và Tập Làm văn tiếng Khmer là 60 phút.

Đối với Lớp 9 và lớp 12: Thời gian làm bài 2 môn Ngữ pháp và Tập làm văn tiếng Khmer là 120 phút.

Đối với học sinh đang học tại các trường phổ thông thì lấy kết quả kiểm tra nhiệm ý làm kết quả kiểm tra cuối học kì 2. Riêng đối với các em vắng mặt, không dự kiểm tra, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tổ chức kiểm tra lại vào cuối học kỳ II nhưng không cấp giấy chứng nhận.