Khuyến khích tổ chức kiểm tra học kỳ tập trung

Ảnh minh họa/internet
Ảnh minh họa/internet

Với THCS, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra tập trung học kỳ II cho các trường THCS trực thuộc; chủ động trong việc ra đề, in sao đề kiểm tra, tổ chức coi, chấm kiểm tra.

Số khối lớp, môn kiểm tra tập trung do các phòng GD&ĐT quy định, nhưng tối thiểu kiểm tra tập trung ít nhất 3 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh cho học sinh khối lớp 9 THCS. Nếu có điều kiện, khuyến khích các phòng GD&ĐT tăng thêm số môn kiểm tra tập trung ở khối lớp 9 và khối các lớp còn lại.

Thống nhất hình thức kiểm tra môn Toán, Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận (toán 30% trắc nghiệm, 70% tự luận; tiếng Anh 70% trắc nghiệm, 30% tự luận); Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận).

Với cấp THPT, Sở GD&ĐT kiểm tra tập trung các môn Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học và Sinh học (khối 10); môn Toán, Vật lý, Lịch sử và Địa lý (khối 11). Môn Ngữ văn kiểm tra theo hình thức tự luận; các môn còn lại kết hợp hình thức trắc nghiệm với tự luận. Tổ chức kiểm tra tập trung trong 2 ngày: 9-10/5/2019.