Không kiểm tra, đánh giá các nội dung tinh giản

GD&TĐ -  Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trung học không kiểm tra, đánh giá đối với các nội dung tinh giản theo hướng dẫn của Bộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ