Thứ 4, Ngày 7 Tháng 8 năm 2019

Không cắt giảm cơ học khi thực hiện tinh giản biên chế ngành GD

PV - 18/10/2018, 11:29 GMT+7 | Kết nối
Giáo dục là ngành đặc thù, chính vì vậy không thể tinh giản biên chế một cách cơ họcGiáo dục là ngành đặc thù, chính vì vậy không thể tinh giản biên chế một cách cơ học

Tại Công văn số 283/BDN do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ GD&ĐT, cử tri tỉnh Hải Dương phản ánh về tình trạng tinh giản biên chế tại các trường học hiện nay gặp rất nhiều khó khăn, không phù hợp: Việc số lượng HS ngày càng tăng, số lớp tăng đòi hỏi số giáo viên đứng lớp cũng tăng.

Tuy nhiên, theo kế hoạch thì các nhà trường vẫn phải thực hiện việc tinh giản biên chế. Vì vậy, việc sắp xếp bố trí giáo viên đứng lớp gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị các ngành chức năng có chính sách, biện pháp phù hợp để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học trong các nhà trường hiện nay.

Bộ GD&ĐT trả lời:

Hiện nay, Chính phủ đã giao cho Bộ Nội vụ chủ trì sửa đổi Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế để các quy định phù hợp hơn trong thực tiễn triển khai. Bộ GD&ĐT đã có ý kiến góp ý, làm rõ các đặc thù của ngành GD để Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo trình Chính phủ.

Ngày 20/7/2018, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế ngành GD. Theo đó, để thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không cắt giảm cơ học chỉ tiêu biên chế giao hàng năm để thực hiện tinh giản biên chế mà cần làm tốt việc đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo chuẩn nghề nghiệp và đánh giá kết quả làm việc của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hàng năm để sàng lọc, phân loại làm căn cứ tinh giản biên chế.

Đồng thời, việc tinh giản biên chế ngành GD phải gắn với việc bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên đối với mỗi cấp học, chế độ làm việc, chính sách cũng như việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phù hợp với việc rà soát, sắp xếp, điều chỉnh lại hệ thống, quy mô trường, lớp học của địa phương.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm

Xem thêm