rssheader

29/07/2021

NXB Giáo dục Việt Nam mở miễn phí kho học liệu điện tử

Đức Trí - 19/03/2021, 13:37 GMT+07 | Khoa học
Kho học liệu điện từ sẽ được mở miễn phí đến hết tháng 4/2021 Kho học liệu điện từ sẽ được mở miễn phí đến hết tháng 4/2021

Kho học liệu điện tử dành cho giáo viên gồm: Gần 300 sách giáo khoa, sách tham khảo, học liệu điện tử các môn học; Hơn 300.000 câu hỏi/ bài tập.

Ngân hàng câu hỏi kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì môn Tiếng Anh phổ thông với hơn 30.000 câu hỏi được chuẩn hóa theo định hướng phát triển năng lực, bám sát nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với kho tài nguyên học liệu điện tử sẵn có, giáo viên có thể tạo lớp học, quản lý lớp học, tùy biến khóa học chuẩn theo sách, tạo câu hỏi, tạo bài tập, giao bài tập, tạo bài kiểm tra, giao bài kiểm tra, chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Giáo viên cũng có thể chấm bài trắc nghiệm tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ giáo viên chấm bài trực tuyến, quản lí kết quả học tập, gửi thông báo, nhắn tin trao đổi (giữa giáo viên, học sinh, phụ huynh)...

Như vậy, hệ thống học liệu sẽ góp phần hỗ trợ cho giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm