rssheader

26/10/2020

Diễn đàn của các nhà nghiên cứu trẻ

Minh Ngọc - 15/11/2019, 17:39 GMT+07 | Khoa học
PGS.TS Nguyễn Đình Luyện - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế phát biểu tại hội thảo. PGS.TS Nguyễn Đình Luyện - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Huế phát biểu tại hội thảo.

Trong số 70 bài nghiên cứu gửi đến hội thảo thuộc các lĩnh vực KHGD, KHTN, KHXH & NV, có 16 bài chuyên ngành khoa học tự nhiên, 38 bài chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, 19 bài chuyên ngành khoa học giáo dục.

Với quy trình phản biện kín, nghiêm ngặt và mang tính học thuật cao, ban tổ chức và ban biên tập kỷ yếu đã cân nhắc chọn được 55 bài xuất bản trong kỷ yếu, trong đó có 10 bài được trình bày tại phiên toàn thể của Hội thảo (như danh sách trong chương trình hội thảo), 8 báo cáo trình bày dưới hình thức Poster.

Nhiều vấn đề mới trong NCKH đã được quan tâm, đề cập đến trong hội thảo lần này như nghiên cứu liên ngành trong khoa học, vấn đề Cái tôi cô đơn trong thơ Trương Đăng Dung, Nguyễn Bình Phương và Trần Tuấn nhìn từ cảm thức hiện sinh của tác giả Nguyễn Đông Nghi, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế…

Ngoài ra những báo cáo tham dự hội thảo năm nay đều gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với các vấn đề thực tiễn của đời sống và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước như: Xác định hàm lượng chì và cadimi trong một số loại gạo tiêu thụ ở thành phố Huế bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử của nhóm tác giả Hà Thùy Trang, Nguyễn Đình Luyện, Ngô Văn Tứ, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Ở lĩnh vực KHGD, có khá nhiều bài báo tìm hiểu các vấn đề về nghiên cứu xây dựng mô hình đào tạo tích hợp khoa học cơ bản và nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên, phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực người học.

Tiêu biểu có thể kể đến: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Đại học nhằm đáp ứng yêu cầu của cuộc CM Công nghiệp 4.0, của tác giả Phạm thị Kim Liên, Một số phương tiện dạy học trong dạy học hình học ở Tiểu học nhằm phát triển năng lực cho học sinh của tác giả Lê Thị Cẩm Nhung, trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên…

Với nhiệt huyết đổi mới sáng tạo dồi dào, năng lượng khoa học mạnh mẽ của các Nhà nghiên cứu trẻ, hội thảo sẽ là tiền đề thúc đẩy cho những nghiên cứu mới, để các vấn đề, các ý tưởng khoa học trong hội thảo hôm nay sẽ trở thành thực tiễn, để sau hội thảo sẽ có nhiều dự án, nhiều đề tài, nhiều nhóm Nghiên cứu được thành lập, nhiều mô hình sản phẩm mới sẽ ra đời…, đáp ứng yêu cầu khoa học gắn với nhiều chứng nhận sở hữu trí tuệ, nhiều sản phẩm được chuyển giao công nghệ được cấp phép, đáp ứng yêu cầu khoa học gắn liền với thực hành.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm