rssheader

29/11/2020

17 triệu euro thúc đẩy sáng kiến khoa học

Tuấn Sơn - 20/09/2018, 20:39 GMT+07 | Khoa học
17 triệu euro thúc đẩy sáng kiến khoa học

Dự án ATTRACT, trong đó Tổ chức Nghiên cứu thiên văn châu Âu tại Nam bán cầu ESO là đối tác, đầu tư cho 170 ý tưởng mang tính đột phá trong phát hiện và miêu tả tiềm năng thị trường. Để khuyến khích các sáng kiến với tiềm năng tạo ra thị trường mới, Dự án ATTRACT dành 17 triệu euro để tài trợ cho 170 dự án phát triển các công nghệ đột phá trong phát hiện và miêu tả tiềm năng thị trường tại châu Âu.

ESO đã xây dựng và sử dụng một loạt các kính viễn vọng có cơ chế hoạt động dựa trên công nghệ phát hiện và miêu tả hiện đại nhất. Trong vai trò đối tác của ATTRACT, tổ chức ESO mong đợi được hưởng lợi từ các công nghệ hình thành trong khuôn khổ Dự án ATTRACT.

“Quá trình phát triển khoa học mới, ứng dụng trong công nghệ và phát minh thường diễn ra một cách tình cờ. Mục đích của ATTRACT là tạo ra và bổ sung cơ chế cho việc phát triển sáng chế thường xuyên. Các sáng chế mang tính đột phá thường xuất hiện do nhu cầu của tương lai”, Nhà khoa học Henry Chesbrough, cố vấn đặc biệt của ATTRACT, cho biết.

Tiền tài trợ của ATTRACT được chia sẻ cho các nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp là đối tượng hợp tác tại châu Âu. Một Ủy ban Nghiên cứu, Phát triển và Sáng chế độc lập sẽ đánh giá các kết quả và chọn lựa những đề tài để tài trợ. Tiêu chuẩn sẽ là sự liên kết giá trị khoa học chính thống, sáng kiến và tiềm năng ảnh hưởng xã hội. Danh sách những ứng viên được tài trợ sẽ được thông báo vào đầu năm 2019.

170 dự án mang tính đột phá, được ATTRACT tài trợ, sẽ có một năm để phát triển ý tưởng. Trong giai đoạn này, các chuyên gia thương mại và sáng chế từ Dự án ATTRACT sẽ giúp đỡ các nhóm nghiên cứu xác định xem bằng cách nào công nghệ đột phá của họ có thể biến đổi thành sáng kiến đột phá với tiềm năng thị trường cao.

Các sáng chế có tiềm năng tạo ra các thị trường mới, kết quả từ Dự án ATTRACT, tạo ra những biến đổi có ảnh hưởng thực sự đối với đời sống con người. Ví dụ, các ứng dụng tương lai dành cho xã hội có thể là thiết bị scaner di động dùng cho xe cấp cứu, cảm biến giúp người khiếm thị di chuyển dễ dàng hơn, mạng lưới cảm biến giúp sản xuất nông nghiệp hiệu quả và tốn ít năng lượng, các dạng dạy học trực tuyến hiệu quả hơn, các phương pháp theo dõi biến đổi khí hậu mới...

Dự án ATTRACT được điều hành bởi Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu (CERN), được tài trợ trong khuôn khổ Chương trình phát triển nghiên cứu khoa học và sáng kiến Horizon 2020 của Liên minh châu Âu.

Theo Nauka
Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm