Khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường

GD&TĐ - Công an tỉnh Hòa Bình - Sở GD&ĐT Hòa Bình thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm 2011 đến nay.

Khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường

Thông qua việc khảo sát, đánh giá đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, lên án các hành vi vi phạm, tích cực tham gia tố giác và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tiến tới làm giảm tình trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng khảo sát là người đang học tại các cơ sở giáo dục; giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động và những người có liên quan đến hoạt động của các cơ sở giáo dục; đối tượng ngoài xã hội có liên quan đến bạo lực học đường tại các cơ sở giáo dục.

Việc khảo sát, đánh giá được tiến hành tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Các đơn vị, trường học, các địa phương tự khảo sát, thống kê nhằm đánh giá thực trạng tình hình bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục (số liệu báo cáo tính từ năm 2011 đến hết năm 2017) và xây dựng báo cáo tổng hợp chung gửi về Công an tỉnh, Sở GD&ĐT trước ngày 30/4/2018.

Thành lập một số đoàn liên ngành kiểm tra, khảo sát tình hình bạo lực học đường và vi phạm pháp luật tại một số cơ sở giáo dục (quý 11/2018). Tổ chức một số hội nghị, hội thảo nhằm chia sẻ kết quả điều tra, khảo sát, phân tích nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc và nhũng bất cập trong công tác quản lý, giáo dục, xử lý các hành vi vi phạm và đề xuất phương pháp ngăn chặn trong thời gian tới (quý II, quý III/2018).

Công an tỉnh - Sở GD&ĐT phối hợp ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị ngành Giáo dục và Công an các đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường và vi phạm pháp luật trong học sinh tại các cơ sở giáo dục (quý III, quý IV/2018).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ