Khánh Hòa: Mở rộng trường tham gia mô hình VNEN

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Khánh Hóa cho biết: Năm học 2016-2017 toàn tỉnh có 12 trường tham gia mở rộng mô hình Trường học mới (VNEN).
Khánh Hòa: Mở rộng trường tham gia mô hình VNEN

Cụ thể: Khánh Vĩnh: 8 trường; Cam Ranh: 1 trường; Nha Trang: 1 trường; Diên Khánh: 2 trường. Tổng số học sinh tham gia mô hình này tại các trường nói trên là 3.127 (chưa tính học sinh lớp 1).

Để chuẩn bị cho việc mở rộng mô hình này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường, quan tâm ưu tiên trang bị bàn ghế học sinh tiểu học theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo các trường đã triển khai VNEN, đặc biệt là các trường điểm VNEN tạo điều kiện thuận lợi cho các trường đến thăm lớp, dự giờ, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện VNEN.

Chuẩn bị việc tập huấn VNEN cho cán bộ quản lý và giáo viên các trường tham gia mở rộng.

Sở GD&ĐT cho biết, các trường tham gia VNEN phải trên tinh thần tự nguyện. Triển khai công tác tuyên truyền đến cha mẹ học sinh và cộng đồng về việc tham gia mô hình VNEN, huy động sự tham gia cua cộng đồng vào các hoạt động giáo dục, như: Tổ chức lớp học, giúp đỡ làm các công cụ hỗ trợ hoạt động của Hội đồng tự quản, tham gia làm đồ dùng dạy học, thăm lớp học, ...

Thông báo đến cha mẹ học sinh việc thay đổi tài liệu học tập để gia đình không mua trước sách giáo khoa hiện hành.

Quan tâm nâng cao chất lượng tiếng Việt của học sinh lớp 1; trong trường hợp cần thiết phải tổ chức các lớp tăng cường tiếng Việt trong hè để đảm bảo khả năng đọc hiểu của học sinh.

Cùng với đó, chuẩn bị cho công tác tổ chức lớp học theo VNEN; phát động phong trào tự làm đồ dùng dạy học; thực hiện tuyên truyền trong giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; chuẩn bị đội ngũ giáo viên tham gia tập huấn tổ chức dạy học theo VNEN...

Ảnh minh họa ITN.

Loại bỏ sức ì

GD&TĐ - Chỉ khi nào thầy cô nhận thức đúng đắn về đổi mới kiểm tra, đánh giá..., hoạt động này mới trở thành lực đẩy nâng cao chất lượng dạy học.