rssheader

19/01/2021

Xây dựng hệ thống giáo dục chuẩn mực, thống nhất

Hải Bình - 11/12/2019, 06:13 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Bộ GD&ĐT đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam bao gồm 8 bậc trình độ, đồng thời quy định chuẩn đầu ra và yêu cầu khối lượng học tập tối thiểu đối với mỗi bậc trình độ. Hiện tại, Bộ GD&ĐT và Bộ LĐ-TB&XH đang triển khai thực hiện Khung trình độ quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phối hợp với Bộ LĐ-TB&XH đã tham mưu để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 quy định về đào tạo liên thông trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học.

Bộ GD&ĐT đã trình Quốc hội thông qua Luật Giáo dục 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai xây dựng mô hình giáo dục hiện đại, thống nhất và bảo đảm chất lượng. Tại Điều 6, Luật Giáo dục 2019 đã quy định: Hệ thống giáo dục quốc dân là hệ thống giáo dục mở, liên thông gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên.

Cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Giáo dục mầm non (giáo dục nhà trẻ và giáo dục mẫu giáo); Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông; Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác; Giáo dục đại học đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Triển khai Luật Giáo dục 2019, Bộ GD&ĐT đang soạn thảo để trình Chính phủ ban hành và ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn Luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm