rssheader

26/09/2020

Xã hội chung tay hạn chế bạo lực học đường

06/05/2020, 06:09 GMT+07 | Kết nối
Xã hội chung tay hạn chế bạo lực học đường

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT có kiến nghị gì trong thời gian tới nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực học đường, bạo hành trẻ em tại một số cơ sở giáo dục.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT trả lời như sau: Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bạo lực học đường, rất cần sự chung tay của các cấp, ngành, nhà trường, gia đình và xã hội. Để triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an toàn cho trẻ em học sinh, Bộ GD&ĐT kiến nghị:

Đối với các đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội: Giám sát, có ý kiến trực tiếp với địa phương về việc thực hiện các quy định của pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi của trẻ em, người học, nhà giáo; Bảo đảm quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

Đối với Chính phủ: Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai nghiêm túc quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và tổ chức thanh tra, kiểm tra, việc bảo đảm an toàn cho trẻ em tại các địa phương.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chỉ đạo sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ, ngành về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, gia đình học sinh và cộng đồng về phòng, chống bạo lực học đường và phát hiện, thông báo, tố giác, ngăn ngừa và can thiệp kịp thời đối với các hành vi bạo lực học đường.

Cùng với đó, bảo đảm các điều kiện về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu, học liệu trong cơ sở giáo dục theo quy định, góp phần bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, nâng cao chất lượng giáo dục. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với ngành Giáo dục tăng cường giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học; Ngăn chặn, phòng ngừa và khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn; Bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho nhà giáo và học sinh trong cơ sở giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm