rssheader

27/10/2020

Tuyển dụng viên chức giáo viên

Sỹ Điền - 19/12/2018, 07:00 GMT+07 | Kết nối
Nắn nét chữ cho học sinh tiểu học Nắn nét chữ cho học sinh tiểu học

Trả lời: Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi khá chung chung nên chúng tôi chưa đủ dữ liệu để trả lời chính xác cho bạn. Chúng tôi xin được viện dẫn văn bản quy phạm pháp luật sau để bạn tham khảo và đối chiếu với trường hợp của mình.

Cụ thể: Theo Điều 14 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức” có quy định về xét tuyển đặc cách như sau: Căn cứ điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 4 Nghị định này và yêu cầu của đơn vị sự nghiệp công lập, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xem xét, quyết định xét tuyển đặc cách không theo trình tự, thủ tục tuyển dụng viên chức quy định tại Điều 15, Điều 16 và Điều 17 Mục 4 chương này đối với các trường hợp sau: Người có kinh nghiệm công tác trong ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ 3 năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng;

Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước, có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng, trừ các trường hợp mà vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng yêu cầu trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ;

Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các ngành nghề truyền thống.

Như vậy, với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi nếu bạn thỏa mãn những điều kiện nêu trên, bạn sẽ được xét tuyển đặc cách theo quy định hiện hành.

Về điều kiện xét tuyển đặc cách được hướng dẫn cụ thể tại Điều 7 Thông tư số: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc “Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức”.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: [email protected]

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm