rssheader

23/11/2020

Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM công bố Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Tiến Vượng - 06/09/2020, 15:29 GMT+07 | Kết nối
TS. Lê Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường và PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH KHXH&NV TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. TS. Lê Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường và PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng trường ĐH KHXH&NV TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 25/8 đã diễn ra hội nghị bầu 25 thành viên Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong danh sách Hội đồng trường có 17 thành viên là đại diện toàn thể cán bộ, giảng viên, người lao động và các thành phần đương nhiên gồm Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; 8 thành viên đại diện cơ quan quản lý, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo, doanh nhân, đại diện đon vị sử dụng lao động.

Các thành viên Hội Đồng trường ĐH KHXH&NV TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025
Các đại biểu  tiến hành bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng trường ĐH KHXH&NV TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp lần thứ nhất Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thư ký Hội đồng trường gồm: TS. Lê Thị Ngọc Điệp - Bí thư Đảng ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng trường; TS. Bùi Hà Phương - Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ giữ chức Thư ký Hội đồng trường.

Theo quy định của Luật giáo dục ĐH, Hội đồng trường của trường ĐH công lập là tổ chức quản trị, thực hiện quyền đại diện của chủ sở hữu và các bên có lợi ích liên quan.

Hội đồng trường có vai trò quan trọng và quyết định những vấn đề lớn của một trường đại học như: quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển, kế hoạch hằng năm của trường ĐH; ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính, quy chế dân chủ; quyết định phương hướng tuyển sinh, mở ngành, đào tạo, liên kết đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; quyết định và trình cơ quan quản lý có thẩm quyền ra quyết định công nhận, bãi nhiệm, miễn nhiệm hiệu trưởng trường ĐH...

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm