rssheader

01/11/2020

TP.HCM: 1 tỉ đồng thu hút người tài năng đặc biệt

Tuấn Thụy - 12/07/2019, 16:21 GMT+07 | Kết nối
Khu công nghệ cao TP.HCM là nơi thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến công tác, học tập và nghiêu cứu. Khu công nghệ cao TP.HCM là nơi thu hút nhiều chuyên gia, nhà khoa học đến công tác, học tập và nghiêu cứu.

Quyết định số 17 này  cho phép: các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt khi được tuyển dụng vào công tác ở các lĩnh vực TP.HCM đang có nhu cầu, sẽ được hưởng mức trợ cấp ban đầu (chỉ áp dụng một lần và áp dụng cho lần ký hợp đồng đầu tiên) là 100 triệu đồng.

Người có tài năng đặc biệt được hưởng mức hỗ trợ sinh hoạt phí căn cứ theo năng lực, đã từng đạt được thành tích cá nhân là 30-50 triệu đồng/người/tháng.

Riêng các chuyên gia, nhà khoa học sẽ được chi trả mức lương hằng tháng với số tiền bằng mức lương cơ sở nhân với hệ số bảng lương chuyên gia cao cấp. Giáo sư, phó giáo sư hưởng bậc 2 (hệ số 9,40), các trường hợp còn lại được hưởng bậc 1 (hệ số 8,80).

Quyết định số 17 này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2019. 

Tiền lương hằng tháng nêu trên đã bao gồm: tiền công lao động, chi phí phương tiện đi lại làm việc, tiền công làm thêm giờ, ngoài giờ… Trường hợp các chuyên gia, nhà khoa học thực hiện tốt nghĩa vụ hợp đồng, có thành tích xuất sắc, có nhiều cống hiến, được tiếp tục ký hợp đồng cho giai đoạn tiếp theo, thì được hưởng mức lương cao hơn một bậc so với hợp đồng lần đầu tiên.

Ngoài ra, các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt còn được bố trí ở nhà công vụ. Nếu không bố trí được ở nhà công vụ, thì được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí thuê nhà ở (không vượt quá 7 triệu đồng/người/tháng).

Cơ quan, đơn vị tiếp nhận có trách nhiệm tạo điều kiện, bố trí phương tiện đi lại làm việc cho các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt trong khả năng, điều kiện của mỗi đơn vị.

Ngoài ưu đãi về tiền lương, các chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt còn có phụ cấp khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực trí tuệ và phát triển công nghệ.

Mỗi một công trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học, giải pháp, sáng kiến đổi mới kỹ thuật, tác phẩm văn hóa, nghệ thuật… từ cấp TP và tương đương trở lên (được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt công nhận bằng văn bản), thì được hưởng phụ cấp khuyến khích bằng 1% tổng ngân sách TP chi trả cho công trình đó. Tổng mức khuyến khích không thấp hơn 50 triệu đồng/người/công trình.

Trường hợp tổng ngân sách TP đầu tư cho công trình vượt quá 100 tỉ đồng, thì mức khuyến khích tối đa là 1 tỉ đồng/người/công trình.

Nếu có nhiều chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt cùng tham gia một công trình, thì tổng số tiền phụ cấp cho cả nhóm tối đa 1,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ vào mức độ đóng góp, tầm cỡ thành tích, giải thưởng đạt được trong thời gian công tác theo hợp đồng thu hút đã ký kết với TP.HCM, người có tài năng đặc biệt sẽ được hưởng mức khuyến khích tương xứng với công trạng cá nhân tối đa 1 tỉ đồng/người.

Hội đồng tuyển chọn thu hút các chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt, có trách nhiệm đề xuất mức phụ cấp khuyến khích cụ thể cho từng trường hợp - để trình UBND TPHCM xem xét, quyết định…

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm