rssheader

19/09/2021

Tổ chức thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10

Hải Bình - 04/08/2021, 18:01 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa/ITN Ảnh minh họa/ITN

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản số 678 /TB-BGDĐT, thông báo việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa Giáo dục quốc phòng và an ninh lớp 10 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa đáp ứng Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Theo đó, hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17, Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa, tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa; số lượng 20 bộ/1 bản mẫu.

Các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định sách giáo khoa cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 33.

Mẫu đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa như quy định tại Thông tư 33.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 26/7/2021 đến hết ngày 5/8/2021 trong giờ hành chính. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian được tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm. Địa điểm nhận tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 35 đường Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Trình tự giải quyết hồ sơ Được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 23/2020/TT-BGDĐT ệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 33.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm